Om bolaget (MTRS)

Munters Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,39 %
 • Utv. idag SEK
  -1,04 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  42,46
 • Högst
  43,90
 • Lägst
  42,28
 • Antal
  788 744
 • Tid
  17:29:30

Munters Group

Munters är en global leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Företagets största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Produktutbudet omfattar avfuktnings- kylnings- och luftbehandlingslösningar, Klimatkontrolllösystem och droppavskiljare.

VD
Johan Ek (tf)
Ordförande
Magnus Lindquist
Hemsida
www.munters.com
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
7 986 504 387 SEK
Munters Group
183 597 802 aktier
Totalt
183 597 802 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning Munters Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-13
Årsrapport
2018-12-18
Extra bolagsstämma
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
9 198 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 5 707 000 000
Materiella anläggningstillgångar 564 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 256 000 000
Summa anläggningstillgångar 6 526 000 000
Kassa och bank 402 000 000
Summa omsättningstillgångar 2 672 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 3 748 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 229 000 000
Långfristiga skulder 3 378 000 000
Kortfristiga skulder 1 843 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-06-13
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,72 %
 • Röstandel: 6,72 %
2019-06-13
 • Vem: Nordic Capital VII Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 36,49 %
 • Röstandel: 36,49 %
2019-02-14
 • Vem: Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,41 %
 • Röstandel: 1,41 %
2018-07-31
 • Vem: AMF - Försäkring och Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,30 %
 • Röstandel: 8,30 %
2018-07-31
 • Vem: Alecta Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %
2018-07-31
 • Vem: Carve Capital AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,90 %
 • Röstandel: 2,90 %
2018-07-31
 • Vem: FAM AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,40 %
 • Röstandel: 11,40 %
2018-07-31
 • Vem: Första AP-Fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,20 %
 • Röstandel: 6,20 %
2018-07-31
 • Vem: Nordic Capital through companies
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 50,10 %
 • Röstandel: 50,10 %
2018-07-31
 • Vem: Handelsbanken Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,70 %
 • Röstandel: 0,70 %
2018-07-31
 • Vem: John Peter Leesi
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,00 %
 • Röstandel: 1,00 %
2018-07-31
 • Vem: Schroders
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,80 %
 • Röstandel: 1,80 %
2018-07-31
 • Vem: SEB Investment Management
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,70 %
 • Röstandel: 0,70 %
2018-06-30
 • Vem: Alecta Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %
2018-06-30
 • Vem: AMF - Försäkring och Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,70 %
 • Röstandel: 7,70 %
2018-06-30
 • Vem: Carve Capital AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,90 %
 • Röstandel: 2,90 %
2018-06-30
 • Vem: FAM AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,40 %
 • Röstandel: 11,40 %
2018-06-30
 • Vem: Första AP-Fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,20 %
 • Röstandel: 6,20 %
2018-06-30
 • Vem: Handelsbanken Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,30 %
 • Röstandel: 1,30 %
2018-06-30
 • Vem: John Peter Leesi
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,00 %
 • Röstandel: 1,00 %
2018-06-30
 • Vem: Nordic Capital through companies
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 50,10 %
 • Röstandel: 50,10 %
2018-06-30
 • Vem: Schroders
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2018-06-30
 • Vem: Vanguard
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,02 %
 • Röstandel: 1,02 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,19 0,77 -1,27 -0,58 1,03
A.P. Møller - Mærsk A 2,11 1,66 -7,19 -15,45 -23,59
A.P. Møller - Mærsk B 2,23 1,76 -7,04 -14,61 -23,91
ABB Ltd -0,11 -2,75 -3,19 0,62 -11,31
AF Gruppen 1,51 5,64 4,01 9,77 30,12
AKVA Group 1,11 -0,27 1,96 8,33 -1,89
Absolent Group -1,58 1,87 9,30 29,46 144,38
Addtech B 1,49 0,00 4,60 36,64 29,38
Ages Industri B 0,00 4,96 6,47 3,93 -25,55
Alelion Energy Systems -1,91 2,80 -20,68 -72,07 -90,82
Alfa Laval 0,35 0,43 -4,61 -0,15 -10,04
Ägare Kapital % Röster %
Nordic Capital through... 50,10 50,10
FAM AB 11,40 11,40
AMF - Försäkring och F... 8,30 8,30
Första AP-Fonden 6,20 6,20
Alecta Pensionsförsäkring 5,00 5,00
Carve Capital AB 2,90 2,90
Schroders 1,80 1,80
John Peter Leesi 1,00 1,00
Handelsbanken Fonder 0,70 0,70
SEB Investment Management 0,70 0,70
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-2,81
Balanslikviditet
1,54
Räntabilitet totalt kapital %
0,08
Kassalikviditet
1,08
Ändring eget kapital %
-0,75
Soliditet %
40,10
Ändring totalt kapital %
0,76
Kapitalomsättningshast.
0,77
Bruttomarginal %
31,89
Varulagrets oms. hast.
8,84
Rörelsemarginal %
1,88
Kundfordringar oms. hast.
6,50
Nettomarginal %
-1,47
Andel utdelad vinst %
-