Om bolaget (NXAR)

Nexar Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,003 SEK
 • Köp
  0,153
 • Sälj
  0,180
 • Senast
  0,153
 • Högst
  0,194
 • Lägst
  0,151
 • Antal
  77 377
 • Tid
  13:50:07

Nexar Group

VD
Mats Johansson
Ordförande
Mats Jakobsson
Hemsida
www.nexargrou...
Bransch
-
Börsvärde
11 086 171 SEK
Nexar Group
73 907 813 aktier
Totalt
73 907 813 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-16
Ordinarie utdelning Nexar Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: -

Tidigare händelser

2019-05-15
Bolagsstämma
2019-03-15
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NXAR-BT1
 • Noteringsperiod: 2019-03-15 - 2019-05-08
2019-03-12
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 5:3
 • Betalt/aktie: 0,20
 • Handlas utan rätt: 2019-03-12
 • Tidsperiod: 2019-03-15 - 2019-03-29
 • Likviddag: -
2019-03-15
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NXAR-MTF-TR
 • Noteringsperiod: 2019-03-15 - 2019-03-27
2019-03-15
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NXAR-MTF-BT1
 • Noteringsperiod: 2019-03-15 - -
2019-03-06
Extra bolagsstämma
2018-07-16
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NXAR-MTF-TO2
 • Noteringsperiod: 2018-07-16 - 2018-12-12
2018-04-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NXAR-MTF-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-04-05 - 2018-06-27
2018-06-15
Ordinarie utdelning Nexar Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-15
 • Utdelningsdag: -
2018-06-14
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-