Om bolaget (NXAR MTF)

Nexar Group

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -23,91 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,110 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,350
 • Högst
  0,480
 • Lägst
  0,350
 • Antal
  438 427
 • Tid
  17:29:35

Nexar Group

VD
Mats Johansson
Ordförande
Mats Jakobsson
Hemsida
www.nexargrou...
Bransch
-
Börsvärde
12 733 892 SEK
Nexar Group
27 682 375 aktier
Totalt
27 682 375 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2018-07-16
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NXAR-MTF-TO2
 • Noteringsperiod: 2018-07-16 - 2018-12-12
2018-04-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NXAR-MTF-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-04-05 - 2018-06-27
2018-06-15
Ordinarie utdelning Nexar Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-15
 • Utdelningsdag: -
2018-06-14
Bolagsstämma
2018-05-08
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,40
 • Handlas utan rätt: 2018-05-08
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-03-29
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 7:2
 • Betalt/aktie: 0,40
 • Handlas utan rätt: 2018-03-29
 • Tidsperiod: 2018-04-05 - 2018-04-26
 • Likviddag: -
2018-04-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NXAR-MTF-UR
 • Noteringsperiod: 2018-04-05 - 2018-04-24
2018-03-27
Extra bolagsstämma
2017-05-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: NXAR-MTF-TO1
 • Noteringsperiod: 2017-05-18 - 2018-02-26
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-