Om bolaget (INSTAL)

Instalco Intressenter

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,58 %
 • Utv. idag SEK
  +0,50 SEK
 • Köp
  87,30
 • Sälj
  87,40
 • Senast
  87,40
 • Högst
  87,70
 • Lägst
  87,10
 • Antal
  7 941
 • Tid
  10:41:04

Instalco Intr.

Instalco är ett installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Företaget ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland.

VD
Per Sjöstrand
Ordförande
Olof Ehrlén
Hemsida
www.instalco.se
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
4 231 741 752 SEK
Instalco Intressenter
48 696 683 aktier
Totalt
48 696 683 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning Instalco Intressenter
 • Utdelning/aktie: 1,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
2019-05-08
Delårsrapport
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 297 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 260 000 000
Materiella anläggningstillgångar 21 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 000 000
Summa anläggningstillgångar 1 282 000 000
Kassa och bank 211 000 000
Summa omsättningstillgångar 1 015 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 793 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 700 000 000
Kortfristiga skulder 804 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-11
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: 210 000
 • Aktiekapital: 5,18 %
 • Röstandel: 5,18 %
2018-09-30
 • Vem: Carnegie Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,90 %
 • Röstandel: 1,90 %
2018-09-30
 • Vem: Handelsbanken Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,90 %
 • Röstandel: 5,90 %
2018-09-30
 • Vem: Capital Group
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,00 %
 • Röstandel: 6,00 %
2018-09-30
 • Vem: Nordstjernan
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,50 %
 • Röstandel: 3,50 %
2018-09-30
 • Vem: Per Sjöstrand (eget och via bolag)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,80 %
 • Röstandel: 8,80 %
2018-09-30
 • Vem: Pareto Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2018-09-30
 • Vem: Swedbank Robur Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,90 %
 • Röstandel: 4,90 %
2018-09-30
 • Vem: RAM Rational Asset Management
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,60 %
 • Röstandel: 2,60 %
2018-09-30
 • Vem: Tass AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,60 %
 • Röstandel: 4,60 %
2018-09-30
 • Vem: Tredje AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,10 %
 • Röstandel: 4,10 %
2018-06-27
 • Vem: The Capital Group Companies, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,28 %
 • Röstandel: 5,28 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,30 0,30 -4,35 0,58 -1,62
A.P. Møller - Mærsk A 0,55 -1,74 -13,09 -12,10 -18,86
A.P. Møller - Mærsk B 0,28 -1,52 -13,74 -12,20 -18,30
ABB Ltd -0,49 0,66 -6,48 -3,54 -14,88
AF Gruppen -0,30 -0,30 0,00 6,49 23,31
AKVA Group 0,00 1,96 6,41 6,41 -1,35
Absolent Group -0,77 -7,64 7,80 30,74 156,29
Addtech B -0,93 4,73 18,79 35,60 37,42
Ages Industri B 0,00 -2,78 -4,11 6,71 -26,32
Alelion Energy Systems -3,75 -12,25 -57,92 -57,92 -86,19
Alfa Laval 0,19 1,53 -7,99 1,63 -8,51
Ägare Kapital % Röster %
Per Sjöstrand (eget oc... 8,80 8,80
Capital Group 6,00 6,00
Handelsbanken Fonder 5,90 5,90
Swedbank Robur Fonder 4,90 4,90
Tass AB 4,60 4,60
Tredje AP-fonden 4,10 4,10
Nordstjernan 3,50 3,50
RAM Rational Asset Man... 2,60 2,60
Carnegie Fonder 1,90 1,90
Pareto Fonder 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
26,73
Balanslikviditet
1,16
Räntabilitet totalt kapital %
12,22
Kassalikviditet
1,14
Ändring eget kapital %
34,93
Soliditet %
37,22
Ändring totalt kapital %
25,16
Kapitalomsättningshast.
1,72
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
153,59
Rörelsemarginal %
7,43
Kundfordringar oms. hast.
6,38
Nettomarginal %
5,59
Andel utdelad vinst %
29,24