Om bolaget (FREESK)

Freedesk

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +5,64 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,018 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,337
 • Högst
  0,400
 • Lägst
  0,319
 • Antal
  164 600
 • Tid
  17:29:46

Freedesk

Freedesk utvecklar och marknadsför höj- och sänkbara bord som är enkla att fälla ihop.

VD
Stefan Westergård
Ordförande
Cecilia Hollerup
Hemsida
www.thefreede...
Bransch
-
Börsvärde
3 325 685 SEK
Freedesk
10 425 346 aktier
Totalt
10 425 346 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-30
Delårsrapport
2019-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-10-15
Extra bolagsstämma
2018-08-31
Delårsrapport
2018-06-12
Ordinarie utdelning Freedesk
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-12
 • Utdelningsdag: -
2018-06-11
Bolagsstämma
2018-05-31
Delårsrapport
2018-02-28
Årsrapport
2017-11-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Fredrik Zachrisson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,64 %
 • Röstandel: 2,64 %
2017-12-31
 • Vem: HCN Group AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,00 %
 • Röstandel: 4,00 %
2017-12-31
 • Vem: Johan Olsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,92 %
 • Röstandel: 1,92 %
2017-12-31
 • Vem: Mödala Gruppen AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,67 %
 • Röstandel: 3,67 %
2017-12-31
 • Vem: Magnus Ahlin
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,03 %
 • Röstandel: 3,03 %
2017-12-31
 • Vem: Nordea Liv & Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,17 %
 • Röstandel: 7,17 %
2017-12-31
 • Vem: Självklar AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,95 %
 • Röstandel: 4,95 %
2017-12-31
 • Vem: Stefan Westergård
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 32,91 %
 • Röstandel: 32,91 %
2017-12-31
 • Vem: Sveho Consulting AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,00 %
 • Röstandel: 4,00 %
2017-12-31
 • Vem: Tipajumanica AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,00 %
 • Röstandel: 4,00 %
Ägare Kapital % Röster %
Stefan Westergård 32,91 32,91
Nordea Liv & Pension 7,17 7,17
Självklar AB 4,95 4,95
HCN Group AB 4,00 4,00
Sveho Consulting AB 4,00 4,00
Tipajumanica AB 4,00 4,00
Mödala Gruppen AB 3,67 3,67
Magnus Ahlin 3,03 3,03
Fredrik Zachrisson 2,64 2,64
Johan Olsson 1,92 1,92
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-528,53
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
3,28
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
2,91
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
76,92
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
6,03
Rörelsemarginal %
-313,69
Kundfordringar oms. hast.
7,80
Nettomarginal %
-314,33
Andel utdelad vinst %
-