Om bolaget (LOG)

Logistea

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,10 %
 • Utv. idag SEK
  +0,12 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  5,83
 • Högst
  5,84
 • Lägst
  5,70
 • Antal
  2 259
 • Tid
  17:29:35

Logistea

Logistea är ett fastighetsbolag. Bolaget hyr för närvarande ut fastigheten Örja 1:20 beläget i Landskrona. Fastigheten är särskilt anpassad för en logistikterminal där nuvarande hyresavtal är bundet med DSV, ett globalt logistikbolag. Utöver finns även en kontorsbyggnad inom samma fastighet. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Göteborg.
VD
Johan Ericsson
Ordförande
Jan Litborn
Hemsida
http://www.lo...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
17 130 000 SEK
Logistea
3 000 000 aktier
Totalt
3 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-03-23
Distribution av värdepapper Logistea
 • Utdelning/aktie: 130,68 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-23
 • Utdelningsdag: -
2021-03-11
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-11
 • Utdelningsdag: -
2021-03-10
Bolagsstämma
2021-02-05
Årsrapport
2021-01-11
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-11
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-12-04
Extra bolagsstämma
2020-10-12
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-12
 • Utdelningsdag: 2020-10-16
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
AG Mortgage Investment Trust Inc -2,89 192,92 136,78 184,39 241,27
AGNC Investment Corp -0,04 0,71 0,12 3,09 13,92
Acadia Realty Trust 0,43 4,22 -4,50 0,24 79,40
Acres Commercial Realty Corp -0,04 0,80 -1,87 2,02 -
Acres Commercial Realty Corp 1,47 4,60 -4,44 8,64 -
Acrinova A 0,00 2,36 2,36 -11,56 42,08
Acrinova B 0,44 2,26 -0,44 -16,30 -
Adapteo 0,00 0,12 0,24 41,07 128,37
Aedifica SA 0,30 1,87 5,75 16,02 23,83
Agat Ejendomme -0,48 -1,42 4,00 9,47 -12,24
Ägare Kapital % Röster %
SIX SIS 12,20 12,20
Dabana Invest 6,70 6,70
Futur Pension 6,50 6,50
Nordea Bank 3,60 3,60
Diskretionär Fond 3 2,40 2,40
John-Olof Bennmarker 2,30 2,30
EOJ 1933 1,80 1,80
Diskretionär Fond 2 1,70 1,70
HSB Nordvästra Skåne 1,70 1,70
Olle Johansson 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2021-02-05
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
16,36
Balanslikviditet
141,33
Räntabilitet totalt kapital %
1,23
Kassalikviditet
141,33
Ändring eget kapital %
-6,29
Soliditet %
36,06
Ändring totalt kapital %
-2,58
Kapitalomsättningshast.
6,27
Bruttomarginal %
97,55
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
94,13
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
19,56
Andel utdelad vinst %
364,52