Om bolaget (LOG)

Logistea

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  105,00
 • Sälj
  106,00
 • Senast
  104,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  09:17:43

Logistea

Logistea är ett fastighetsbolag som äger en logistikfastighet i Landskrona. Fastigheten innehåller en logstikterminal på 42 000 kvm, som är uthyrd till det internationella logistikföretaget DSV på ett långtidskontrakt.

VD
Johan Ericsson
Ordförande
Jan Litborn
Hemsida
www.logistea.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
312 000 000 SEK
Logistea
3 000 000 aktier
Totalt
3 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-01-14
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-14
 • Utdelningsdag: 2019-01-18
2019-04-12
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: 2019-04-18
2019-07-12
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-12
 • Utdelningsdag: 2019-07-18

Tidigare händelser

2018-10-12
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-12
 • Utdelningsdag: 2018-10-18
2018-09-26
Bolagsstämma
2018-08-28
Årsrapport
2018-07-16
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-16
 • Utdelningsdag: 2018-07-20
2018-04-13
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-13
 • Utdelningsdag: 2018-04-19
2018-02-23
Delårsrapport
2018-01-12
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-12
 • Utdelningsdag: 2018-01-18
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Anders P Carlsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2017-12-31
 • Vem: Bennmarker John Olov
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,30 %
 • Röstandel: 2,30 %
2017-12-31
 • Vem: Credit Suisse (Luxembourg) S.A
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,70 %
 • Röstandel: 6,70 %
2017-12-31
 • Vem: Catella Bank S.A
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,80 %
 • Röstandel: 14,80 %
2017-12-31
 • Vem: Danica Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,70 %
 • Röstandel: 57,00 %
2017-12-31
 • Vem: EOJ 1933 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2017-12-31
 • Vem: Swedbank AS (Estonia)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,20 %
 • Röstandel: 2,20 %
2017-12-31
 • Vem: Von Euler & Partner
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2017-12-31
 • Vem: Ålands Ömsesidiga Förs.bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,16 -0,13 -7,71 -2,87 -8,00
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,00 7,03 7,03 3,79
A Group of Retail Assets B 0,00 0,00 65,56 52,04 36,07
ABG Sundal Collier Holding 0,75 -3,94 -7,25 -9,14 -6,12
ALM Equity 0,00 1,56 1,56 -5,34 11,43
ALM Equity Pref 0,00 0,61 -3,30 -3,30 -5,59
Admiral Capital B 0,00 0,54 4,52 3,35 10,78
Aega 0,00 0,00 16,22 15,05 -5,31
Akelius Residential Pref 0,30 -0,74 -1,75 -3,58 -0,30
Aker -2,04 0,60 -1,03 6,50 106,77
Aktia Bank Abp 0,00 -0,35 -8,15 -2,20 -10,01
Ägare Kapital % Röster %
Catella Bank S.A 14,80 14,80
Credit Suisse (Luxembo... 6,70 6,70
Danica Pension 5,70 57,00
Ålands Ömsesidiga Förs... 5,00 5,00
Bennmarker John Olov 2,30 2,30
Swedbank AS (Estonia) 2,20 2,20
EOJ 1933 AB 2,00 2,00
Von Euler & Partner 2,00 2,00
Anders P Carlsson 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2018-06-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
2,52
Balanslikviditet
0,66
Räntabilitet totalt kapital %
1,31
Kassalikviditet
0,66
Ändring eget kapital %
-3,43
Soliditet %
38,91
Ändring totalt kapital %
-2,73
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
50,63
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
17,22
Andel utdelad vinst %
238,61