Om bolaget (LOG)

Logistea

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,91 %
 • Utv. i dag SEK
  -1,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  109,00
 • Högst
  109,00
 • Lägst
  107,00
 • Antal
  942
 • Tid
  17:29:48

Logistea

Logistea är ett fastighetsbolag som äger en logistikfastighet i Landskrona. Fastigheten innehåller en logstikterminal på 42 000 kvm, som är uthyrd till det internationella logistikföretaget DSV på ett långtidskontrakt.

VD
Johan Ericsson
Ordförande
Jan Litborn
Hemsida
www.logistea.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
330 000 000 SEK
Logistea
3 000 000 aktier
Totalt
3 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-08-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-07-16
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-16
 • Utdelningsdag: 2018-07-20
2018-04-13
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-13
 • Utdelningsdag: 2018-04-19
2018-02-23
Delårsrapport
2018-01-12
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-12
 • Utdelningsdag: 2018-01-18
2017-09-28
Bolagsstämma
2017-08-25
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Anders P Carlsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2017-12-31
 • Vem: Credit Suisse (Luxembourg) S.A
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,70 %
 • Röstandel: 6,70 %
2017-12-31
 • Vem: Catella Bank S.A
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,80 %
 • Röstandel: 14,80 %
2017-12-31
 • Vem: Bennmarker John Olov
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,30 %
 • Röstandel: 2,30 %
2017-12-31
 • Vem: EOJ 1933 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2017-12-31
 • Vem: Danica Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,70 %
 • Röstandel: 57,00 %
2017-12-31
 • Vem: Swedbank AS (Estonia)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,20 %
 • Röstandel: 2,20 %
2017-12-31
 • Vem: Von Euler & Partner
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2017-12-31
 • Vem: Ålands Ömsesidiga Förs.bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,71 0,36 4,25 0,23 5,36
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,00 0,00 -3,01 -2,09
A Group of Retail Assets B 0,00 2,00 4,62 -4,67 -16,39
ABG Sundal Collier Holding -1,23 -2,26 -5,23 -9,35 -0,53
ALM Equity -0,97 0,99 -4,67 -1,92 -26,09
ALM Equity Pref 0,00 0,49 0,00 -3,74 -7,21
Admiral Capital B 0,56 0,00 2,29 10,49 5,29
Aega -2,00 -3,92 2,62 7,69 -34,67
Akelius Residential Pref -0,14 -0,29 -0,72 0,58 5,99
Aker 0,33 -3,59 -1,12 5,29 120,36
Aktia Bank Abp 0,78 -1,20 9,78 4,48 -1,30
Ägare Kapital % Röster %
Catella Bank S.A 14,80 14,80
Credit Suisse (Luxembo... 6,70 6,70
Danica Pension 5,70 57,00
Ålands Ömsesidiga Förs... 5,00 5,00
Bennmarker John Olov 2,30 2,30
Swedbank AS (Estonia) 2,20 2,20
EOJ 1933 AB 2,00 2,00
Von Euler & Partner 2,00 2,00
Anders P Carlsson 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2017-06-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,56
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
0,56
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
39,19
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
0,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-80,87
Andel utdelad vinst %
-