Om bolaget (LOG)

Logistea

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,90 %
 • Utv. i dag SEK
  +1,00 SEK
 • Köp
  111,00
 • Sälj
  112,00
 • Senast
  112,00
 • Högst
  112,00
 • Lägst
  112,00
 • Antal
  300
 • Tid
  11:26:32

Logistea

Logistea är ett fastighetsbolag som äger en logistikfastighet i Landskrona. Fastigheten innehåller en logstikterminal på 42 000 kvm, som är uthyrd till det internationella logistikföretaget DSV på ett långtidskontrakt.

VD
Johan Ericsson
Ordförande
Jan Litborn
Hemsida
www.logistea.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
333 000 000 SEK
Logistea
3 000 000 aktier
Totalt
3 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-02-22
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: 2019-04-18
2019-07-12
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-12
 • Utdelningsdag: 2019-07-18
2019-08-22
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-01-14
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-14
 • Utdelningsdag: 2019-01-18
2018-10-12
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-12
 • Utdelningsdag: 2018-10-18
2018-09-26
Bolagsstämma
2018-08-28
Årsrapport
2018-07-16
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-16
 • Utdelningsdag: 2018-07-20
2018-04-13
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-13
 • Utdelningsdag: 2018-04-19
2018-02-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
711 110 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 689 971 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 689 971 000
Kassa och bank 17 507 000
Summa omsättningstillgångar 21 139 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 276 689 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 419 120 000
Kortfristiga skulder 15 301 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Bennmarker John Olov
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,30 %
 • Röstandel: 2,30 %
2018-06-30
 • Vem: Catella Bank S.A
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,40 %
 • Röstandel: 14,40 %
2018-06-30
 • Vem: Credit Suisse (Luxembourg) S.A
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,70 %
 • Röstandel: 6,70 %
2018-06-30
 • Vem: Danica Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,30 %
 • Röstandel: 5,30 %
2018-06-30
 • Vem: Diskretionär Fond 3
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2018-06-30
 • Vem: Olle Johansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2018-06-30
 • Vem: EOJ 1933 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2018-06-30
 • Vem: Ålands Ömsesidiga Förs.bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,80 %
 • Röstandel: 4,80 %
2018-06-30
 • Vem: Swedbank AS (Estonia)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,10 %
 • Röstandel: 2,10 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,73 1,06 5,76 -0,80 -8,69
ABG Sundal Collier Holding -0,43 -0,54 3,00 -9,22 -27,66
ALM Equity 0,00 2,12 12,21 -1,53 1,58
ALM Equity Pref 0,00 0,00 0,21 0,00 -3,96
Admiral Capital B 0,51 0,51 3,11 8,74 17,06
Aega 0,00 0,00 14,97 0,94 9,14
Akelius Residential Pref 0,15 0,00 5,68 3,46 2,08
Aker 0,00 1,04 28,76 -9,49 30,20
Aktia Bank Abp -1,26 -0,74 4,80 16,38 -1,47
Alm. Brand 2,00 3,12 15,64 3,12 -24,26
Amasten Fastighets 0,69 2,11 5,58 6,10 20,83
Ägare Kapital % Röster %
Catella Bank S.A 14,40 14,40
Credit Suisse (Luxembo... 6,70 6,70
Danica Pension 5,30 5,30
Ålands Ömsesidiga Förs... 4,80 4,80
Bennmarker John Olov 2,30 2,30
Swedbank AS (Estonia) 2,10 2,10
Diskretionär Fond 3 2,00 2,00
EOJ 1933 AB 2,00 2,00
Olle Johansson 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2018-06-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
2,52
Balanslikviditet
0,66
Räntabilitet totalt kapital %
1,31
Kassalikviditet
0,66
Ändring eget kapital %
-3,43
Soliditet %
38,91
Ändring totalt kapital %
-2,73
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
50,63
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
17,22
Andel utdelad vinst %
238,61