Om bolaget (LOG)

Logistea

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  106,00
 • Sälj
  107,00
 • Senast
  105,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:45:00

Logistea

VD
Johan Ericsson
Ordförande
Jan Litborn
Hemsida
www.logistea.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
315 000 000 SEK
Logistea
3 000 000 aktier
Totalt
3 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-01-12
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-12
 • Utdelningsdag: 2018-01-18
2018-02-23
Delårsrapport
2018-04-13
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-13
 • Utdelningsdag: 2018-04-19
2018-07-16
Ordinarie utdelning Logistea
 • Utdelning/aktie: 1,88 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-16
 • Utdelningsdag: 2018-07-20

Tidigare händelser

2017-09-28
Bolagsstämma
2017-08-25
Årsrapport
2017-05-08
Nyintroduktion
 • Värdepapper: LOG
 • Aktielista : SSE First North Aktier
 • Marknad: StockholmsbörsenFN
 • Introduktionspris: -
2017-05-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: LOG
 • Noteringsperiod: 2017-05-08 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-03-30
Sälj av aktie
 • Vem: Connection Capital Invest
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 3,30 %
2017-03-30
Sälj av aktie
 • Vem: ASARA Holding LTD
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,70 %
 • Röstandel: 6,70 %
2017-03-30
Sälj av aktie
 • Vem: EOJ 1933 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2017-03-30
Sälj av aktie
 • Vem: John-Olof Bennmarker
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,30 %
 • Röstandel: 2,30 %
2017-03-30
Sälj av aktie
 • Vem: Konfidentiell
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %
2017-03-30
Sälj av aktie
 • Vem: Olle Johansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2017-03-30
Sälj av aktie
 • Vem: Toftnäs Förvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2017-03-30
Sälj av aktie
 • Vem: Von Euler & Partner
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,50 %
 • Röstandel: 7,50 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 -0,46 0,45 -1,33 7,05
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,00 -0,38 -2,06 3,97
A Group of Retail Assets B 0,00 -3,74 -4,63 -8,44 -19,22
ABG Sundal Collier Holding 0,00 0,99 4,42 6,41 16,95
Admiral Capital B 0,00 -0,58 2,41 0,00 -2,86
Aega 0,00 -8,54 12,35 -16,51 -68,62
Akelius Residential Pref 0,00 1,36 2,60 -0,74 10,34
Aker 0,00 1,86 18,83 36,18 26,73
Aktia Bank Abp A 0,00 -1,26 1,52 -0,53 -9,38
Aktia Bank Abp R 0,00 -0,92 4,35 -1,82 -28,05
Aktiebolaget Högkullen Pref A 0,00 -1,44 -1,44 -0,58 3,01
Ägare Kapital % Röster %
Von Euler & Partner 7,50 7,50
ASARA Holding LTD 6,70 6,70
Konfidentiell 5,00 5,00
Connection Capital Invest 3,30 3,30
John-Olof Bennmarker 2,30 2,30
EOJ 1933 AB 2,00 2,00
Konfidentiell 1,70 1,70
Olle Johansson 1,70 1,70
Toftnäs Förvaltning AB 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2017-06-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,56
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
0,56
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
39,19
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
0,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-80,87
Andel utdelad vinst %
-