Om bolaget (BUSER)

Bambuser

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,25 %
 • Utv. idag SEK
  -0,005 SEK
 • Köp
  1,950
 • Sälj
  1,995
 • Senast
  1,995
 • Högst
  1,995
 • Lägst
  1,950
 • Antal
  29 967
 • Tid
  09:52:48

Bambuser

Bambuser är ett teknikbolag verksamma inom livevideosegment. Användare kopplar upp sig mot bolagets IRS-plattform till en kostnad baserat på nyttjandegrad, där plattformen möjliggör strömning av livevideo från mobiltelefonen till internet. Idag används företagets tjänster främst inom B2B segmentet. Bolaget grundades 2007 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Maryam Ghahremani
Ordförande
Fredrik Ramberg
Hemsida
https://bambu...
Bransch
Teknik
Börsvärde
134 794 154 SEK
Bambuser
67 397 077 aktier
Totalt
67 397 077 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-03-06
Årsrapport
2020-04-21
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-04-10
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BUSER-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-04-10 - 2019-05-29
2019-04-05
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:2
 • Betalt/aktie: 0,57
 • Handlas utan rätt: 2019-04-05
 • Tidsperiod: 2019-04-10 - 2019-04-24
 • Likviddag: -
2019-04-10
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BUSER-TR
 • Noteringsperiod: 2019-04-10 - 2019-04-18
2019-04-05
Ordinarie utdelning Bambuser
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-05
 • Utdelningsdag: -
2019-04-04
Bolagsstämma
2019-02-21
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,56 0,02 -2,13 5,39 17,78
01 Communique Laboratory Inc 0,00 -5,88 -15,79 -20,00 14,29
21Vianet Group Inc 3,16 2,43 -12,33 -18,96 -21,10
24SevenOffice 4,83 5,13 6,65 36,67 114,53
3D Systems Corp 0,47 3,35 -7,69 2,49 -24,28
8x8 Inc -2,36 -4,97 -11,72 -22,59 -7,83
9F Inc -8,21 -13,66 -22,00 -16,95 -
A10 Networks Inc 3,25 -0,31 -12,65 -15,22 0,47
AAC Clyde Space -3,29 -4,40 12,61 31,93 26,87
Ability Inc 2,29 3,68 48,77 -7,31 -74,36
Absolicon -1,45 2,65 -1,09 1,88 3,44
Ägare Kapital % Röster %
Muirfield Invest AB 16,80 16,80
Ribers Park Fastighets... 16,10 16,10
Wellstreet Partners AB 10,70 10,70
Sprout Park AB 5,90 5,90
Ramberg Invest AB 5,60 5,60
Datum för årsredovisning
2019-02-21
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-266,00
Balanslikviditet
9,12
Räntabilitet totalt kapital %
-168,00
Kassalikviditet
9,12
Ändring eget kapital %
-73,00
Soliditet %
63,00
Ändring totalt kapital %
-0,66
Kapitalomsättningshast.
0,38
Bruttomarginal %
-109,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-439,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-442,00
Andel utdelad vinst %
0,00