Om bolaget (RENT)

Rentunder Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +8,67 %
 • Utv. idag SEK
  +0,065 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,815
 • Högst
  0,845
 • Lägst
  0,815
 • Antal
  1 355
 • Tid
  17:29:38

Rentunder Holding

Rentunders verksamhet består i att leverera både stationära- och mobila båtbottentvättar. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut dessa på en global marknad, särskilt anpassat utefter båtstorlek. Hydraulsystemet hyrs in via leverantörer medan Rentunder äger själva tvättkonstruktionen. Rentunder bildades 2009 och har idag sitt huvudkontor i Östhammar.
VD
Mikael Alvén
Ordförande
Jan Alvén
Hemsida
http://drivei...
Bransch
-
Börsvärde
13 982 869 SEK
Rentunder Holding
18 643 826 aktier
Totalt
18 643 826 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-25
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-08-26
Delårsrapport
2019-06-28
Ordinarie utdelning Rentunder Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-28
 • Utdelningsdag: -
2019-06-27
Bolagsstämma
2018-09-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: RENT-MTF-BT
 • Noteringsperiod: 2018-09-17 - 2018-10-31
2018-10-30
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,40
 • Handlas utan rätt: 2018-10-30
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Alvén Invest AB 28,90 28,90
Karl-Axel Bartholf 8,90 8,90
Fyra Linjer Teknik Akt... 5,90 5,90
Mikael Alvén 5,30 5,30
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-1 430,00
Räntabilitet eget kapital %
-130,00
Balanslikviditet
1,16
Räntabilitet totalt kapital %
-59,00
Kassalikviditet
0,66
Ändring eget kapital %
33,00
Soliditet %
45,00
Ändring totalt kapital %
-0,09
Kapitalomsättningshast.
0,34
Bruttomarginal %
-73,00
Varulagrets oms. hast.
0,70
Rörelsemarginal %
-174,00
Kundfordringar oms. hast.
0,30
Nettomarginal %
-174,00
Andel utdelad vinst %
0,00