Om bolaget (URGN)

Urogen Pharma Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,04 %
 • Utv. idag USD
  -0,01 USD
 • Köp
  22,28
 • Sälj
  -
 • Senast
  22,37
 • Högst
  22,63
 • Lägst
  22,17
 • Antal
  71 018
 • Tid
  22:00:03

UroGen Pharma

UroGen Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att utveckla nya terapier som syftar till att ändra standarden på vården av urologiska patologier med fokus på uro-onktologi. Bolaget har proprietära formuleringar av kemoterapidrogen mitomycin, ett generiskt läkemedel, som för närvarande används off-label för behandling av urotelcancer i en vattenbaserad formulering som tillsatsmedel eller kompletterande vid postoperationsterapi.
VD
Liz Barrett
Ordförande
Arie Belldegrun
Hemsida
https://uroge...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
492 892 621 USD
Urogen Pharma Ltd
22 023 799 aktier
Totalt
22 023 799 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-08
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,50 2,30 4,71 10,49 11,35
10X Genomics Inc -1,84 -3,93 13,95 35,28 93,62
111 Inc -0,17 5,57 -13,27 -13,53 24,31
1Life Healthcare Inc -1,86 5,29 0,21 -10,23 -
22nd Century Group Inc -1,34 4,06 -6,53 -28,90 -74,00
2cureX -2,41 -1,62 -14,15 24,66 36,33
9 Meters Biopharma Inc -4,03 3,81 4,09 14,87 -
ABIOMED Inc 0,63 2,32 -11,82 8,99 44,83
Abbott Laboratories 0,99 1,96 5,72 18,28 27,66
Abbvie Inc -0,20 -0,12 -6,32 -6,89 25,75
Abeona Therapeutics Inc 3,70 2,08 -28,21 -37,18 -38,94
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-