Om bolaget (URGN)

Urogen Pharma Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,96 %
 • Utv. idag USD
  -0,19 USD
 • Köp
  19,60
 • Sälj
  20,25
 • Senast
  19,66
 • Högst
  20,08
 • Lägst
  19,62
 • Antal
  104 674
 • Tid
  22:00:10

UroGen Pharma

UroGen Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att utveckla nya terapier som syftar till att ändra standarden på vården av urologiska patologier med fokus på uro-onktologi. Bolaget har proprietära formuleringar av kemoterapidrogen mitomycin, ett generiskt läkemedel, som för närvarande används off-label för behandling av urotelcancer i en vattenbaserad formulering som tillsatsmedel eller kompletterande vid postoperationsterapi.
VD
Liz Barrett
Ordförande
Arie Belldegrun
Hemsida
https://www.u...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
438 547 121 USD
Urogen Pharma Ltd
22 093 054 aktier
Totalt
22 093 054 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-08
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,25 -1,04 6,76 8,79 11,09
10X Genomics Inc 2,63 -0,88 5,17 40,13 135,41
111 Inc -2,39 -7,76 -1,06 9,73 30,80
1Life Healthcare Inc 0,56 7,66 17,68 27,70 -
22nd Century Group Inc -2,33 6,33 130,12 185,00 64,71
2cureX 1,18 4,91 14,77 -2,29 24,36
9 Meters Biopharma Inc -5,09 -12,25 36,59 52,77 -
ABIOMED Inc 2,16 0,26 2,11 -1,10 40,65
Abbott Laboratories 0,32 0,16 -3,30 3,54 26,59
Abbvie Inc 2,42 2,24 13,53 16,79 22,97
Abeona Therapeutics Inc -1,95 -8,48 45,19 -23,74 -49,33
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-