Om bolaget (IPCO)

International Petroleum Corp.

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,05 %
 • Utv. idag SEK
  +1,22 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  41,22
 • Högst
  41,46
 • Lägst
  39,08
 • Antal
  398 904
 • Tid
  17:29:50

International Petroleum Corporation

International Petroleum Corporation (IPC) är ett kanadensiskt olje- och gasbolag. Störst verksamhet och investeringar innehas för närvarande inom Europa och Sydostasien. Bolaget avknoppades från Lundin Petroleum under 2017 och är för närvarande noterade på Torontobörsen och NASDAQ First North. Bolagets huvudkontor ligger i Vancouver, Kanada.
VD
Mike Nicholson
Ordförande
Lukas Lundin
Hemsida
https://www.i...
Bransch
Energi
Börsvärde
6 548 802 600 SEK
International Petroleum Corp.
115 128 181 aktier
Totalt
163 720 065 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-11
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-11-05
Delårsrapport
2019-08-06
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning International Petroleum Corp.
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-28
 • Vem: Burgundy Asset Management Ltd.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,08 %
 • Röstandel: 5,96 %
2018-12-14
 • Vem: Carey Trustees Limited as Trustee for the Alumbrera Trust
 • Antal: 8 848 177
 • Aktiekapital: 22,98 %
 • Röstandel: 22,98 %

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,51 -0,34 6,67 15,03 16,43
ADS Crude Carriers 0,78 -2,26 -8,45 31,31 25,60
Abraxas Petroleum Corp 24,37 16,35 -10,51 -46,25 -80,13
Advantage Oil & Gas Ltd 0,40 1,64 29,17 52,15 -20,26
Aemetis Inc 1,98 5,10 -9,65 11,96 8,42
Africa Energy Corp 1,79 -6,56 14,00 39,02 78,13
Africa Energy Corp -0,97 -7,03 9,74 36,12 83,04
Africa Oil -2,19 -2,90 18,58 14,53 5,51
Africa Oil -2,21 -4,14 14,54 15,49 10,19
Akastor -1,87 -9,72 -10,17 -19,64 -40,53
Aker 1,72 -0,99 7,33 17,79 -13,51
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-11-05
Räntetäckningsgrad
3,43
Räntabilitet eget kapital %
20,00
Balanslikviditet
1,01
Räntabilitet totalt kapital %
3,00
Kassalikviditet
0,80
Ändring eget kapital %
104,00
Soliditet %
58,00
Ändring totalt kapital %
0,45
Kapitalomsättningshast.
0,40
Bruttomarginal %
26,00
Varulagrets oms. hast.
0,05
Rörelsemarginal %
29,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
8,00
Andel utdelad vinst %
-