Om bolaget (ACUC)

AcuCort

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,83 %
 • Utv. idag SEK
  +0,06 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  7,26
 • Högst
  7,38
 • Lägst
  7,08
 • Antal
  10 264
 • Tid
  17:29:43

AcuCort

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF, en snabblöslig oral film innehållande glukokortikoiden dexametason. Den nya och innovativa produkten kan bland annat användas för behandling av akuta allergiska reaktioner, krupp och kemoterapiinducerat illamående och kräkningar (CINV).

VD
Mats Lindfors
Ordförande
Ebba Fåhraeus
Hemsida
www.acucort.com
Bransch
-
Börsvärde
70 547 515 SEK
AcuCort
9 798 266 aktier
Totalt
9 798 266 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-17
Delårsrapport
2019-04-26
Ordinarie utdelning AcuCort
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-13
Årsrapport
2018-09-21
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ACUC-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-09-21 - 2018-11-09
2018-11-07
Delårsrapport
2018-09-17
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:3
 • Betalt/aktie: 4,05
 • Handlas utan rätt: 2018-09-17
 • Tidsperiod: 2018-09-21 - 2018-10-10
 • Likviddag: -
2018-09-21
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ACUC-TR
 • Noteringsperiod: 2018-09-21 - 2018-10-08
2018-08-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
31 491 000
Immateriella anläggningstillgångar 18 964 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 18 964 000
Kassa och bank 12 099 000
Summa omsättningstillgångar 12 527 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 29 751 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 740 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,74 %
 • Röstandel: 5,74 %
2018-09-30
 • Vem: Magnus Olsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,21 %
 • Röstandel: 2,21 %
2018-09-30
 • Vem: Henrik Wendt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,59 %
 • Röstandel: 1,59 %
2018-09-30
 • Vem: Berne Okdahl
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,87 %
 • Röstandel: 2,87 %
2018-09-30
 • Vem: Lars Backsell
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,49 %
 • Röstandel: 1,49 %
2018-09-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,81 %
 • Röstandel: 1,81 %
2018-09-30
 • Vem: Olle Isaksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,18 %
 • Röstandel: 3,18 %
2018-09-30
 • Vem: P.U.L.S. AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 27,26 %
 • Röstandel: 27,26 %
2018-09-30
 • Vem: Sparbanksstiftelser - Ej Sparbanksgruppen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,68 %
 • Röstandel: 3,68 %
2018-09-30
 • Vem: Perstorp Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,15 %
 • Röstandel: 2,15 %
Ägare Kapital % Röster %
P.U.L.S. AB 27,26 27,26
Avanza Pension 5,74 5,74
Sparbanksstiftelser -... 3,68 3,68
Olle Isaksson 3,18 3,18
Berne Okdahl 2,87 2,87
Magnus Olsson 2,21 2,21
Perstorp Invest AB 2,15 2,15
Nordnet Pensionsförsäk... 1,81 1,81
Henrik Wendt 1,59 1,59
Lars Backsell 1,49 1,49
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-27,95
Balanslikviditet
5,65
Räntabilitet totalt kapital %
-18,32
Kassalikviditet
5,65
Ändring eget kapital %
-50,39
Soliditet %
40,53
Ändring totalt kapital %
15,63
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-