Om bolaget (CEm)

Credito Emiliano SpA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,73 %
 • Utv. idag EUR
  +0,09 EUR
 • Köp
  5,30
 • Sälj
  5,32
 • Senast
  5,30
 • Högst
  5,32
 • Lägst
  5,23
 • Antal
  191 975
 • Tid
  12:19:05

Credito Emiliano SpA

Credito Emiliano bedriver bankverksamhet. Bolaget erbjuder ett brett utbud av lånefinansiering, huvudsakligen inriktat mot större företagskunder, samt återfinns traditionell kapitalförvaltning, rådgivning och riskhantering. Kunderna återfinns både bland privata aktörer samt företagskunder, med störst närvaro inom den italienska finansmarknaden.
VD
Nazzareno Gregori
Ordförande
Lucio Igino Zanon di Valgiurata
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Finans
Börsvärde
0
Credito Emiliano SpA
332 392 107 aktier
Totalt
332 392 107 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-17
Ordinarie utdelning Credito Emiliano SpA
 • Utdelning/aktie: 0,20 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-17
 • Utdelningsdag: 2021-05-19

Tidigare händelser

2021-04-29
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,89 0,11 0,23 12,37 46,93
180 Degree Capital Corp -0,41 -1,36 -2,81 5,22 51,25
1st Constitution Bancorp -0,74 -0,58 8,15 8,52 56,69
1st Source Corp -0,25 -0,10 0,59 13,63 53,64
360 DigiTech Inc 0,21 -7,95 -3,15 22,15 185,78
49 North Resources Inc 0,00 -7,14 -7,14 -27,78 116,67
A-Mark Precious Metals Inc 4,23 5,97 13,30 19,25 184,14
ABG Sundal Collier Holding 0,86 -3,52 -8,16 23,80 136,21
ABN Amro Bank NV 0,19 1,17 4,06 26,84 66,60
Aareal Bank AG 0,95 0,09 -6,01 21,14 64,03
Aberdeen International Inc -5,71 -19,51 -37,74 -44,07 450,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
10,10
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,48
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
6,59
Soliditet %
5,45
Ändring totalt kapital %
17,74
Kapitalomsättningshast.
1,91
Bruttomarginal %
100,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
28,76
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
24,89
Andel utdelad vinst %
-