• Idag har marknaderna i USA stängt p.g.a. helgdag.

Om bolaget (RUIp)

Rubis SCA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,56 %
 • Utv. idag EUR
  -0,68 EUR
 • Köp
  42,76
 • Sälj
  42,78
 • Senast
  42,78
 • Högst
  43,70
 • Lägst
  42,78
 • Antal
  39 685
 • Tid
  16:34:45

Rubis SCA

Rubis är ett franskt logistik- och energibolag. Bolaget erbjuder distribution av bränsleprodukter, förvaring av bulkvätskor samt mervärdestjänster inom support och service. Exempel på produkter som bolaget förvarar är kolväten, kemikalier, gödningsmedel och oljor. Rubis levererar även flytande bränsleämnen runt om i Europa. Bolaget har sitt huvudkontor i Frankrike.
VD
Gilles Gobin
Ordförande
Oliver Heckenroth
Hemsida
https://rubis...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
4 366 993 831 EUR
Rubis SCA
100 483 061 aktier
Totalt
100 483 061 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-11
Bolagsstämma
2020-02-11
Årsrapport
2019-11-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,66 2,11 -1,01 20,51 2,66
A2A SpA -0,37 2,82 -4,45 11,08 -19,11
AES Corp 0,49 5,31 6,16 18,20 -16,16
ALLETE Inc 0,98 6,54 -8,39 2,47 -35,01
Acea SpA -1,26 1,35 -6,49 15,64 0,06
Aega 1,69 -1,64 0,84 -4,00 -22,58
Algonquin Power & Utilities Corp -0,23 2,84 -10,87 3,41 5,42
Algonquin Power & Utilities Corp 0,17 -0,84 -10,59 -1,01 9,83
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,00 -1,16 -2,01 10,00 -17,63
Alliant Energy Corp 1,35 5,04 -3,17 9,43 -1,46
AltaGas Ltd -0,31 2,77 5,07 33,78 -19,60
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-