Om bolaget (SEVp)

Suez SA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,99 %
 • Utv. idag EUR
  +0,130 EUR
 • Köp
  13,205
 • Sälj
  13,220
 • Senast
  13,220
 • Högst
  13,220
 • Lägst
  12,945
 • Antal
  1 760 247
 • Tid
  17:35:11

Suez SA

Suez är verksamma inom miljösektorn. Bolaget tillhandahåller idag utrustning och tillhörande tjänster för vattenförsörjning. Affärsverksamheten utgår ifrån insamling, behandling och distribution av drickbart vatten. Utöver huvudverksamheten erbjuds tjänster relaterade till återvinning och hantering av stads- och industriavfall. Kunderna återfinns på global nivå, med institutioner och statliga myndigheter som dominerande kundbas.
VD
Jean-Louis Chaussade
Ordförande
Gérard Mestrallet
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
0
Suez SA
621 362 579 aktier
Totalt
621 362 579 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-10-30
Delårsrapport
2019-07-26
Delårsrapport
2019-05-20
Ordinarie utdelning Suez SA
 • Utdelning/aktie: 0,65 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-20
 • Utdelningsdag: 2019-05-22
2019-04-26
Delårsrapport
2019-02-27
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 0,57 -1,59 5,98 18,44
A2A SpA 1,33 0,00 -8,94 1,18 6,58
AES Corp 1,81 1,22 6,75 23,02 21,54
ALLETE Inc 0,93 -1,36 0,25 -8,67 -1,68
Acea SpA 2,87 1,80 6,63 8,74 56,94
Aega 0,00 -4,17 2,68 -12,88 21,16
Algonquin Power & Utilities Corp 0,07 -0,14 5,46 8,67 32,07
Algonquin Power & Utilities Corp 0,16 0,21 5,46 9,11 30,48
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,10 -0,77 -0,21 -4,42 -13,75
Alliant Energy Corp 0,13 -0,40 2,62 2,98 14,39
AltaGas Canada Inc -0,12 -0,18 -0,27 33,72 101,51
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-02-27
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
12,00
Balanslikviditet
0,93
Räntabilitet totalt kapital %
2,00
Kassalikviditet
0,89
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
27,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,52
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,03
Rörelsemarginal %
6,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,00
Andel utdelad vinst %
138,00