Om bolaget (UNIm)

Unipol Gruppo SpA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,60 %
 • Utv. idag EUR
  +0,065 EUR
 • Köp
  4,106
 • Sälj
  4,156
 • Senast
  4,120
 • Högst
  4,160
 • Lägst
  4,076
 • Antal
  4 804 701
 • Tid
  17:35:43

Unipol Gruppo SpA

Unipol Gruppo är verksamma inom försäkringsbranschen. Inom koncernen erbjuds ett brett utbud av traditionell – och specialiserad försäkring. Verksamheten styrs via flera dotterbolag och omfattar huvudsakligen försäkring som berör skador, egendom och anställning, men även sjuk- och olycksfallsförsäkring, samt livförsäkring. Störst andel kunder består av privata aktörer inom den italienska marknaden.
VD
Carlo Cimbri
Ordförande
Pierluigi Stefanini
Hemsida
http://www.un...
Bransch
Finans
Börsvärde
0
Unipol Gruppo SpA
717 473 508 aktier
Totalt
717 473 508 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-04-30
Bolagsstämma
2019-11-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 2,14 3,00 4,36 14,76 16,63
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,44 0,00 -0,22 -1,29 -9,11
180 Degree Capital Corp 4,23 11,93 17,96 20,86 1,03
1st Constitution Bancorp 1,52 9,75 13,00 5,18 -21,10
1st Source Corp 3,35 14,25 12,26 18,37 -16,94
360 Finance Inc 5,99 14,97 -9,28 49,68 35,86
49 North Resources Inc -9,09 -3,23 -11,76 328,57 650,00
A-Mark Precious Metals Inc -6,98 -4,07 16,05 44,19 64,67
ABG Sundal Collier Holding 1,69 6,22 1,91 26,40 33,48
Aareal Bank AG 0,59 7,35 8,47 26,54 -28,34
Aberdeen International Inc -8,33 -8,33 -31,25 83,33 0,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-