Om bolaget (IREm)

Iren SpA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,24 %
 • Utv. idag EUR
  -0,006 EUR
 • Köp
  2,470
 • Sälj
  2,482
 • Senast
  2,474
 • Högst
  2,490
 • Lägst
  2,464
 • Antal
  1 617 469
 • Tid
  17:30:00

Iren

Iren är ett italienskt holdingbolag med verksamhet inom energisektorn. Specialistkompetens återfinns inom områdena el, gas, och värmeenergi, där bolaget erbjuder lösningar för hantering av fjärrvärme, integrerade vattentjänster, samt övriga tjänster som berör miljöaspekten i samhället. Utöver huvudverksamheten erbjuds även lösningar som berör belysning och trafikljussystem. Bolaget verkar som en operatör och innehar störst verksamhet runtom den europeiska marknaden.
VD
Massimiliano Bianco
Ordförande
Paolo Peveraro
Hemsida
https://www.g...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
3 226 309 814 EUR
Iren SpA
1 300 931 377 aktier
Totalt
1 300 931 377 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-03
Delårsrapport
2021-11-11
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-06-21
Ordinarie utdelning Iren SpA
 • Utdelning/aktie: 0,095 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-21
 • Utdelningsdag: 2021-06-23
2021-05-13
Delårsrapport
2021-05-06
Bolagsstämma
2021-03-25
Årsrapport
2020-11-10
Delårsrapport
2020-08-04
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,28 -0,08 1,15 3,95 38,23
A2A SpA 0,48 -1,07 2,90 15,68 41,43
AES Corp 0,08 -0,73 0,70 0,90 86,99
ALLETE Inc 0,41 -2,05 -3,15 0,91 26,36
Acea SpA -0,46 -6,38 0,87 7,79 15,17
Advent Technologies Holdings Inc -0,60 7,17 -4,67 -34,53 -
Aega 0,00 -5,50 -14,17 -23,70 68,85
Algonquin Power & Utilities Corp 0,33 1,74 -1,74 -3,18 15,47
Algonquin Power & Utilities Corp 0,43 0,91 0,81 -5,15 4,51
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,20 0,00 2,42 6,28 49,06
Alliant Energy Corp -0,60 -2,96 -2,86 5,82 19,59
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-05-13
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
18,98
Balanslikviditet
128,08
Räntabilitet totalt kapital %
4,28
Kassalikviditet
125,11
Ändring eget kapital %
-8,02
Soliditet %
25,70
Ändring totalt kapital %
9,23
Kapitalomsättningshast.
38,29
Bruttomarginal %
38,81
Varulagrets oms. hast.
1,47
Rörelsemarginal %
12,74
Kundfordringar oms. hast.
26,94
Nettomarginal %
11,17
Andel utdelad vinst %
-