• Vi saknar just nu kursuppdateringar för de europeiska marknaderna utanför norden. Felsökning pågår.

Om bolaget (EDFp)

Electricite de France SA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,11 %
 • Utv. idag EUR
  -0,010 EUR
 • Köp
  9,406
 • Sälj
  9,424
 • Senast
  9,422
 • Högst
  9,422
 • Lägst
  9,400
 • Antal
  24 566
 • Tid
  09:01:04

Electricite de France SA

Electricite de France, även förkortat EDF, är verksamma inom energisektorn. Bolaget producerar, distribuerar, samt exporterar el och gasförnödenheter. Produktionen sker via egna anläggningar och baseras huvudsakligen på en variation av kärnkraft, kol och gas. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden, där kunderna består av både privata aktörer samt företagskunder.
VD
Jean-Bernard Lévy
Ordförande
Jean-Bernard Lévy
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
28 776 745 512 EUR
Electricite de France SA
3 050 969 626 aktier
Totalt
3 050 969 626 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-26
Delårsrapport
2019-05-22
Ordinarie utdelning Electricite de France SA
 • Utdelning/aktie: 0,16 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-22
 • Utdelningsdag: 2019-06-18
2019-05-16
Bolagsstämma
2019-05-14
Delårsrapport
2018-12-06
Ordinarie utdelning Electricite de France SA
 • Utdelning/aktie: 0,15 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-06
 • Utdelningsdag: 2018-12-10
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,04 2,92 -0,77 1,20 7,58
A2A SpA 0,33 1,88 4,79 5,14 17,08
AES Corp -0,12 3,09 1,20 -6,82 7,68
ALLETE Inc -0,39 1,25 -0,31 -0,03 16,14
Acea SpA 0,06 -1,13 2,39 1,15 47,43
Aega -5,11 -2,99 1,56 -14,47 21,50
Algonquin Power & Utilities Corp -2,27 -5,06 0,00 7,42 35,09
Algonquin Power & Utilities Corp -2,11 -3,53 2,09 11,69 41,09
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,97 0,61 -0,20 -4,24 -20,84
Alliant Energy Corp -1,23 -1,89 1,41 4,78 23,04
AltaGas Canada Inc -0,84 0,04 1,06 -1,94 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
12,00
Balanslikviditet
1,38
Räntabilitet totalt kapital %
0,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
16,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,24
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
8,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
1,00
Andel utdelad vinst %
155,00