• Torsdag 27/2 kl 6:45 - 8:00 genomför vi ett rutinmässigt systemunderhåll. Under tiden kan viss funktionalitet inkl. kontoöversikten vara otillgänglig eller visa fel information.

Om bolaget (SRGm)

Snam SpA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,59 %
 • Utv. idag EUR
  +0,028 EUR
 • Köp
  4,787
 • Sälj
  4,796
 • Senast
  4,790
 • Högst
  4,819
 • Lägst
  4,653
 • Antal
  14 417 706
 • Tid
  17:30:00

Snam SpA

Snam är en italiensk gasleverantör. Bolaget äger och förvaltar distributionsnätverket på hemmamarknaden. Man transporterar gasen åt importörer, distributörer, och företag som betjänar de italienska hushållen. Snam äger ett stort nätverk av rörledningar för transporten, inklusive ledningar med direkt koppling till borrplatsen. Snam har sitt huvudkontor i San Donato Milanese.
VD
Marco Alvera
Ordförande
Carlo Malacarne
Hemsida
http://www.sn...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
16 166 232 441 EUR
Snam SpA
3 394 840 916 aktier
Totalt
3 394 840 916 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-04-28
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2020-01-20
Ordinarie utdelning Snam SpA
 • Utdelning/aktie: 0,095 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-20
 • Utdelningsdag: 2020-01-22
2019-11-14
Delårsrapport
2019-06-24
Ordinarie utdelning Snam SpA
 • Utdelning/aktie: 0,1358 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-24
 • Utdelningsdag: 2019-06-26
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,73 -6,15 0,60 2,55 13,04
A2A SpA -1,28 -9,05 -5,06 -0,96 9,24
AES Corp -3,56 -10,14 -6,92 -1,06 8,92
ALLETE Inc -1,37 -4,19 -8,29 -5,20 -6,40
Acea SpA 1,01 -5,63 -4,06 6,41 45,86
Aega 0,00 -3,60 14,53 9,84 25,23
Algonquin Power & Utilities Corp -0,61 -2,30 6,87 16,16 46,87
Algonquin Power & Utilities Corp -0,37 -1,82 8,12 16,73 48,79
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -1,06 -3,67 -0,63 5,08 -0,29
Alliant Energy Corp -0,31 -2,90 -1,70 9,03 27,27
AltaGas Canada Inc 0,12 -0,03 0,24 -0,18 97,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-