Om bolaget (RFp)

Eurazeo SE

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,10 %
 • Utv. idag EUR
  -0,65 EUR
 • Köp
  58,00
 • Sälj
  58,45
 • Senast
  58,20
 • Högst
  58,85
 • Lägst
  57,95
 • Antal
  87 228
 • Tid
  17:35:18

Eurazeo SE

Eurazeo är ett investmentbolag. Bolaget är en aktiv och förvaltande investerare som fokuserar affärsutveckling. En stor del av verksamheten är fokuserad på den strategiska utvecklingen, där bolaget arbetar med att hitta tillväxtbolag, för att sedan utveckla dessa på sikt och frambringa ökat aktieägarvärde. Investeringar görs runtom den globala marknaden, samt inom ett flertal olika branscher.
VD
Virginie Morgon
Ordförande
Michel David-Weill
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Finans
Börsvärde
4 649 242 629 EUR
Eurazeo SE
79 001 574 aktier
Totalt
79 001 574 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-04-30
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,39 0,19 4,00 6,56 7,48
180 Degree Capital Corp -1,39 0,63 11,93 13,73 -1,54
1st Constitution Bancorp -1,99 -7,57 -11,32 27,53 -27,98
1st Source Corp -1,20 0,42 9,45 31,28 -15,74
360 DigiTech Inc 4,24 13,72 25,64 17,75 58,27
49 North Resources Inc -4,35 -4,35 10,00 -12,00 214,29
A-Mark Precious Metals Inc -1,31 3,00 -7,46 -21,39 232,40
ABG Sundal Collier Holding -0,78 -3,18 3,06 9,98 54,35
ABN Amro Bank NV 1,64 -2,91 9,57 17,61 -46,79
Aareal Bank AG 7,29 4,78 4,67 26,40 -27,73
Aberdeen International Inc 0,00 12,90 105,88 337,50 400,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-