Om bolaget (FBKm)

FinecoBank Banca Fineco SpA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,00 %
 • Utv. idag EUR
  -0,224 EUR
 • Köp
  10,895
 • Sälj
  10,995
 • Senast
  10,953
 • Högst
  11,479
 • Lägst
  10,930
 • Antal
  3 784 841
 • Tid
  17:30:00

FinecoBank Banca Fineco SpA

Banca Fineco bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder idag ett brett utbud av traditionella finansiella lösningar, från traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering, samt diverse försäkringslösningar. Kunderna återfinns både bland privata aktörer, samt företagskunder, runtom den italienska finansmarknaden, där en stor del av tjänsterna nås via digitalt via internetbanken.
VD
Alessandro Foti
Ordförande
Enrico Cotta Ramusino
Hemsida
https://finec...
Bransch
Finans
Börsvärde
0
FinecoBank Banca Fineco SpA
608 913 600 aktier
Totalt
608 913 600 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-11-05
Delårsrapport
2019-08-05
Delårsrapport
2019-05-07
Delårsrapport
2019-04-23
Ordinarie utdelning FinecoBank Banca Fineco SpA
 • Utdelning/aktie: 0,303 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-23
 • Utdelningsdag: 2019-04-25
2019-04-15
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,68 1,58 0,20 6,29 19,70
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,21 -2,03 1,68 -2,03 6,86
180 Degree Capital Corp 0,00 -1,86 -4,09 -4,09 8,21
1st Constitution Bancorp 0,70 2,41 12,70 14,92 12,23
1st Source Corp -0,34 2,07 2,31 9,19 17,31
360 Finance Inc -1,29 5,54 11,98 3,01 -
49 North Resources Inc 0,00 0,00 0,00 -25,00 -25,00
A-Mark Precious Metals Inc -0,77 -2,28 -14,10 -28,07 -28,36
ABG Sundal Collier Holding 0,66 1,60 12,89 5,98 -16,45
Aareal Bank AG 2,14 3,80 10,85 7,30 11,98
Aberdeen International Inc 14,29 14,29 14,29 -11,11 -33,33
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
36,00
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
4,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,01
Bruttomarginal %
95,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
123,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
123,00
Andel utdelad vinst %
75,00