Om bolaget (FBKm)

FinecoBank Banca Fineco SpA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,71 %
 • Utv. idag EUR
  -0,116 EUR
 • Köp
  16,135
 • Sälj
  16,140
 • Senast
  16,138
 • Högst
  16,295
 • Lägst
  16,070
 • Antal
  198 836
 • Tid
  10:45:01

FinecoBank Banca Fineco

Banca Fineco bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder idag ett brett utbud av traditionella finansiella lösningar, från traditionell kapitalförvaltning, lånefinansiering, samt diverse försäkringslösningar. Kunderna återfinns både bland privata aktörer, samt företagskunder, runtom den italienska finansmarknaden, där en stor del av tjänsterna nås via digitalt via internetbanken.
VD
Alessandro Foti
Ordförande
Enrico Cotta Ramusino
Hemsida
https://finec...
Bransch
Finans
Börsvärde
9 897 281 654 EUR
FinecoBank Banca Fineco SpA
608 913 600 aktier
Totalt
608 913 600 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-11-22
Ordinarie utdelning FinecoBank Banca Fineco SpA
 • Utdelning/aktie: 0,53 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-22
 • Utdelningsdag: 2021-11-24
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,47 2,40 0,60 -0,06 21,83
180 Degree Capital Corp 0,83 -0,27 1,25 -1,62 18,95
1st Constitution Bancorp -1,78 2,06 -5,08 10,10 34,93
1st Source Corp -2,14 2,35 -6,07 3,02 18,99
26 Capital Acquisition Corp 0,00 -0,10 -0,81 0,92 -
360 DigiTech Inc 8,83 2,39 6,53 -9,39 90,03
49 North Resources Inc 0,00 -16,67 -28,57 -64,29 -75,00
A-Mark Precious Metals Inc 1,24 -4,09 -5,25 29,51 112,33
ABG Sundal Collier Holding -0,11 -0,22 -4,56 -1,18 47,67
Aareal Bank AG -0,95 0,34 3,55 31,74 36,42
Aberdeen International Inc 0,00 0,00 -7,14 -27,78 136,36
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
106,48
Räntabilitet totalt kapital %
1,45
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
22,03
Soliditet %
5,31
Ändring totalt kapital %
13,32
Kapitalomsättningshast.
2,77
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
8,12
Nettomarginal %
52,41
Andel utdelad vinst %
-