• Torsdag 2/4 kl 6:30 - 8:00 genomför vi ett rutinmässigt systemunderhåll. Under tiden kan viss funktionalitet inkl. kontoöversikten vara otillgänglig eller visa fel information.

Om bolaget (TRNm)

Terna Rete Elettrica Nazionale SpA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,81 %
 • Utv. idag EUR
  -0,337 EUR
 • Köp
  5,450
 • Sälj
  5,486
 • Senast
  5,467
 • Högst
  5,758
 • Lägst
  5,467
 • Antal
  5 537 367
 • Tid
  17:30:00

Terna Rete Elettrica Nazionale SpA

Terna är ett italienskt energibolag. Störst verksamhet återfinns inom den italienska marknaden, där bolaget, förutom att bygga ut och konstruera stora elnätverk, även ansvarar för dess säkerhet och löpande underhåll. Terna hanterar elnätverket under koncession. Bolaget grundades ursprungligen 1999 som en del inom Enel-koncernen och har idag sitt huvudkontor i Rom.
VD
Luigi Ferraris
Ordförande
Catia Bastioli
Hemsida
http://www.te...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
0
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
2 009 992 000 aktier
Totalt
2 009 992 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-03-13
Bolagsstämma
2019-11-18
Ordinarie utdelning Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
 • Utdelning/aktie: 0,0842 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-18
 • Utdelningsdag: 2019-11-20
2019-11-13
Delårsrapport
2019-07-30
Delårsrapport
2019-06-24
Ordinarie utdelning Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
 • Utdelning/aktie: 0,1545 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-24
 • Utdelningsdag: 2019-06-26
2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-08
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -3,81 -3,05 -15,08 -21,16 -10,54
A2A SpA -0,18 2,47 -28,18 -33,38 -31,99
AES Corp -5,81 -5,04 -29,69 -36,05 -28,91
ALLETE Inc -6,30 -8,83 -23,61 -29,39 -30,33
Acea SpA 1,03 1,72 -22,94 -19,40 -3,97
Aega 0,82 -4,65 13,89 10,81 26,80
Algonquin Power & Utilities Corp -6,49 -2,94 -19,63 -10,75 11,08
Algonquin Power & Utilities Corp -6,07 -2,09 -14,42 -2,52 18,27
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -5,41 0,20 -24,42 -26,49 -29,56
Alliant Energy Corp -6,88 -6,25 -18,75 -16,15 -3,35
AltaGas Canada Inc -0,03 0,27 0,03 0,54 89,96
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-