Om bolaget (SCRp)

Scor SE

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,32 %
 • Utv. idag EUR
  -0,81 EUR
 • Köp
  23,61
 • Sälj
  23,71
 • Senast
  23,59
 • Högst
  24,34
 • Lägst
  23,59
 • Antal
  1 068 993
 • Tid
  17:35:02

Scor

Scor är ett försäkringsbolag. Banken erbjuder ett brett utbud av tjänster försäkringar inom exempelvis allmän-, olycksfall- och livförsäkring. Övriga erbjudanden är tillhörande tjänster inom lån och kapitalförvaltning. Tjänsterna erbjuds i stor global utsträckning, både till privatpersoner och företagskunder. Scor grundades 1970 och har sitt huvudkontor i Paris, Frankrike.
VD
Denis Kessler
Ordförande
Denis Kessler
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Finans
Börsvärde
4 551 585 174 EUR
Scor SE
186 540 376 aktier
Totalt
186 540 376 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-07-28
Delårsrapport
2021-07-02
Ordinarie utdelning Scor SE
 • Utdelning/aktie: 1,80 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-02
 • Utdelningsdag: 2021-07-06
2021-06-30
Bolagsstämma
2021-04-28
Delårsrapport
2021-02-24
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,60 -0,74 4,22 6,90 38,81
180 Degree Capital Corp -2,08 -2,34 -6,47 2,59 44,89
1st Constitution Bancorp 0,28 2,18 2,66 11,58 74,68
1st Source Corp 1,04 4,35 -1,59 -3,60 38,13
26 Capital Acquisition Corp 0,41 0,10 0,31 -0,10 -
360 DigiTech Inc -3,32 -15,00 -45,15 -17,12 53,99
49 North Resources Inc 7,69 7,69 27,27 0,00 -51,72
A-Mark Precious Metals Inc -0,02 4,17 9,24 37,53 112,78
ABG Sundal Collier Holding -0,41 0,92 -2,58 15,53 134,77
Aareal Bank AG 0,00 3,80 9,13 -9,45 35,63
Aberdeen International Inc -7,41 -3,85 -12,28 35,14 316,67
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-24
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
7,78
Balanslikviditet
124,85
Räntabilitet totalt kapital %
0,73
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
13,32
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
33,35
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
3,11
Kundfordringar oms. hast.
44,44
Nettomarginal %
2,18
Andel utdelad vinst %
-