Om bolaget (TEPp)

Teleperformance SE

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,06 %
 • Utv. idag EUR
  +0,12 EUR
 • Köp
  212,80
 • Sälj
  213,00
 • Senast
  212,92
 • Högst
  213,40
 • Lägst
  212,20
 • Antal
  20 908
 • Tid
  10:57:04

Teleperformance SE

Teleperformance är ett teknikbolag. Inom koncernen återfinns ett brett utbud av tekniska lösningar, där störst specialistkompetens återfinns inom utveckling av informationstjänster för företagskunder. Tjänsteutbudet inkluderar huvudsakligen back office lösningar, analysprogram, program för kontaktcenters, samt olika digitala kanaler för sociala medier och web content. Verksamhet återfinns på global nivå, med störst närvaro inom Afrika och Asien.
VD
Daniel Julien
Ordförande
Daniel Julien
Hemsida
http://www.te...
Bransch
Industri
Börsvärde
12 495 403 200 EUR
Teleperformance SE
58 719 000 aktier
Totalt
58 719 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-11-04
Delårsrapport
2019-05-13
Ordinarie utdelning Teleperformance SE
 • Utdelning/aktie: 1,90 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-13
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,52 0,05 -2,10 5,43 17,82
2020 Bulkers 0,72 -0,48 -2,56 6,08 -
3M Co -1,27 0,31 -1,41 -0,28 -15,09
51job Inc 2,41 5,78 0,26 11,06 18,59
A. O. Smith Corp 0,02 -2,11 -12,26 -10,74 6,30
A.P. Møller - Mærsk A -0,42 6,94 11,43 24,57 13,38
A.P. Møller - Mærsk B -0,50 6,98 11,84 25,16 13,51
Aalberts NV 0,18 0,77 -1,51 4,89 33,69
Aallon Group Oyj 0,48 -2,80 -4,59 12,55 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 1,25 4,08 -1,11 6,31 2,06
Aaon Inc -1,64 0,60 -3,26 -2,04 37,12
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-