Om bolaget (TEPp)

Teleperformance SE

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,05 %
 • Utv. idag EUR
  +5,19 EUR
 • Köp
  258,10
 • Sälj
  258,30
 • Senast
  258,20
 • Högst
  259,00
 • Lägst
  254,85
 • Antal
  77 775
 • Tid
  15:32:25

Teleperformance SE

Teleperformance är ett teknikbolag. Inom koncernen återfinns ett brett utbud av tekniska lösningar, där störst specialistkompetens återfinns inom utveckling av informationstjänster för företagskunder. Tjänsteutbudet inkluderar huvudsakligen back office lösningar, analysprogram, program för kontaktcenters, samt olika digitala kanaler för sociala medier och web content. Verksamhet återfinns på global nivå, med störst närvaro inom Afrika och Asien.
VD
Daniel Julien
Ordförande
Daniel Julien
Hemsida
http://www.te...
Bransch
Industri
Börsvärde
14 859 429 106 EUR
Teleperformance SE
58 730 600 aktier
Totalt
58 730 600 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-07-02
Ordinarie utdelning Teleperformance SE
 • Utdelning/aktie: 2,40 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-02
 • Utdelningsdag: 2020-07-06
2020-04-20
Ordinarie utdelning Teleperformance SE
 • Utdelning/aktie: 2,40 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-20
 • Utdelningsdag: 2020-04-22
2019-11-04
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,32 -1,18 2,63 13,11 13,34
2020 Bulkers -0,35 -0,70 4,81 17,18 -24,53
24Storage -1,03 -8,11 -0,77 -11,66 -
3M Co 1,06 -2,15 -2,69 3,74 -7,22
51job Inc 0,51 0,40 2,09 22,37 -0,62
A. O. Smith Corp -0,19 -10,27 1,23 13,36 9,72
A.P. Møller - Mærsk A 1,92 2,84 6,99 34,46 19,52
A.P. Møller - Mærsk B 1,83 2,88 7,30 34,93 23,02
Aalberts NV 1,14 -0,54 4,78 26,78 -9,16
Aallon Group Oyj 1,90 0,00 6,44 15,84 27,98
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,92 0,00 -7,55 -17,21 -27,78
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-