Om bolaget (HERm)

Hera SpA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,29 %
 • Utv. idag EUR
  -0,036 EUR
 • Köp
  2,751
 • Sälj
  2,765
 • Senast
  2,760
 • Högst
  2,824
 • Lägst
  2,755
 • Antal
  5 063 436
 • Tid
  17:36:23

Hera

Hera innehar verksamhet inom energisektorn. Idag är bolaget inriktade mot hantering av avfall och avlopp, rening och distribution av vatten, samt el- och gasdistribution. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse sidotjänster som berör uppställning av belysning och övriga offentliga kommunikationslösningar. Kunderna återfinns huvudsakligen inom den italienska hemmamarknaden, med stat och myndigheter som största kunder.
VD
Stefano Venier
Ordförande
Tomaso Tommasi di Vignano
Hemsida
https://eng.g...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
4 164 750 331 EUR
Hera SpA
1 489 538 745 aktier
Totalt
1 489 538 745 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-07-27
Delårsrapport
2022-11-09
Delårsrapport

Tidigare händelser

2022-06-20
Ordinarie utdelning Hera SpA
 • Utdelning/aktie: 0,12 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-20
 • Utdelningsdag: 2022-06-22
2022-05-11
Delårsrapport
2022-03-14
Årsrapport
2021-11-10
Delårsrapport
2021-08-28
Delårsrapport
2021-07-05
Ordinarie utdelning Hera SpA
 • Utdelning/aktie: 0,11 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-05
 • Utdelningsdag: 2021-07-07
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,87 0,38 -8,26 -11,65 -17,64
A2A SpA -2,84 -4,99 -21,35 -21,42 -29,75
AES Corp 3,24 -1,96 -3,93 -19,83 -20,17
ALLETE Inc 0,34 1,73 -5,62 -7,87 -16,83
Acea SpA -0,84 -2,81 -15,01 -14,90 -26,59
Advent Technologies Holdings Inc 4,13 0,80 95,35 15,60 -74,55
Aega 0,36 -2,42 -10,32 -18,71 -47,69
Algonquin Power & Utilities Corp -0,15 -3,10 -6,01 -13,79 -10,64
Algonquin Power & Utilities Corp -0,40 -3,24 -4,37 -11,33 -6,28
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,00 0,54 -3,03 -3,46 -6,00
Alliant Energy Corp 1,10 2,30 -7,25 -7,39 4,14
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2022-05-11
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
18,03
Balanslikviditet
108,56
Räntabilitet totalt kapital %
2,68
Kassalikviditet
103,25
Ändring eget kapital %
8,91
Soliditet %
22,42
Ändring totalt kapital %
31,60
Kapitalomsättningshast.
90,29
Bruttomarginal %
28,62
Varulagrets oms. hast.
2,68
Rörelsemarginal %
4,48
Kundfordringar oms. hast.
25,84
Nettomarginal %
2,97
Andel utdelad vinst %
-