Om bolaget (MARRm)

Marr SpA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag EUR
  +0,00 EUR
 • Köp
  19,60
 • Sälj
  20,14
 • Senast
  20,08
 • Högst
  20,19
 • Lägst
  19,93
 • Antal
  52 386
 • Tid
  17:30:00

Marr SpA

Marr är verksamma inom livsmedelsbranschen. Bolaget innehar störst kompetens inom livsmedelsservice och distribution. Tjänsterna är inriktade mot kommersiell catering för kunder inom hotellbranschen samt för kollektiva aktörer som sjukhus och skolor. I utbudet av råvaror och drycker återfinns både egna varumärken, samt externa. Verksamhet innehas på global nivå via ett nät av distributionscentrum samt lagringsplattformar.
VD
Francesco Ospitali
Ordförande
Paolo Ferrari
Hemsida
https://www.m...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
0
Marr SpA
66 525 120 aktier
Totalt
66 525 120 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-03
Delårsrapport
2021-11-12
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-14
Delårsrapport
2021-04-28
Bolagsstämma
2021-03-15
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,47 0,48 3,30 5,05 41,61
17 Education & Technology Group Inc 9,88 16,62 6,29 -59,18 -
2U Inc 3,07 10,27 16,67 2,80 20,51
AAK 0,87 1,84 4,85 3,20 20,10
AcadeMedia 1,16 -2,00 -1,13 -5,42 29,70
Acme United Corp -2,00 3,42 -2,02 4,81 90,81
Adecoagro SA 2,71 2,18 22,68 30,44 151,39
Adtalem Global Education Inc 0,87 3,76 6,81 -6,00 16,22
Afya Ltd -0,59 3,02 8,70 19,44 9,97
AgroFresh Solutions Inc -2,25 1,40 2,84 -9,96 -28,85
Ahold Delhaize NV 0,02 1,31 5,40 7,34 5,56
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-05-14
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
5,65
Balanslikviditet
192,66
Räntabilitet totalt kapital %
-0,52
Kassalikviditet
154,02
Ändring eget kapital %
-1,44
Soliditet %
31,27
Ändring totalt kapital %
5,46
Kapitalomsättningshast.
93,10
Bruttomarginal %
18,77
Varulagrets oms. hast.
14,59
Rörelsemarginal %
1,90
Kundfordringar oms. hast.
28,63
Nettomarginal %
-0,56
Andel utdelad vinst %
-