Om bolaget (ALTAp)

Altarea SCA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,45 %
 • Utv. idag EUR
  +2,90 EUR
 • Köp
  199,80
 • Sälj
  204,50
 • Senast
  202,50
 • Högst
  203,00
 • Lägst
  199,60
 • Antal
  3 920
 • Tid
  17:35:21

Altarea SCA

Altarea är en fransk fastighetsutvecklare. Bolaget bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter huvudsakligen för kontor, kommersiella fastigheter, köpcentrum och bostäder. Utöver så investerar bolaget i fastigheter. Altarea innehar idag verksamhet främst inom den franska marknaden men även i Monaco. Bolaget grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Frankrike.
VD
Alain Taravella
Ordförande
Christian de Gournay
Hemsida
http://www.al...
Bransch
-
Börsvärde
3 333 472 095 EUR
Altarea SCA
16 700 762 aktier
Totalt
16 700 762 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-29
Bonusutdelning Altarea SCA
 • Utdelning/aktie: 11,52 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-29
 • Utdelningsdag: 2019-07-04
2019-05-29
Ordinarie utdelning Altarea SCA
 • Utdelning/aktie: 1,23 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-29
 • Utdelningsdag: 2019-07-04
2019-05-23
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-