Om bolaget (ATIC)

Actic Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,68 %
 • Utv. idag SEK
  +0,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  23,00
 • Högst
  23,00
 • Lägst
  22,00
 • Antal
  5 374
 • Tid
  17:29:31

Actic Group

Actic Group är en koncern som driver friskvårdsanläggningar. Idag erbjuder bolaget utbildade instruktörer, personlig- och gruppträning samt simanläggningar. Majoriteten av anläggningarna ligger i anslutning till kommunala byggnader där Actic samarbetar med kommunerna gällande ansvarsområden och personalhantering. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Anders Carlbark
Ordförande
Göran Carlson
Hemsida
http://www.ac...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
356 091 366 SEK
Actic Group
15 896 936 aktier
Totalt
15 896 936 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-06
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-05-17
Ordinarie utdelning Actic Group
 • Utdelning/aktie: 0,5000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: 2019-05-23
2019-05-16
Bolagsstämma
2019-05-08
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-30
 • Vem: Ramstedt Gruppen AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,66 %
 • Röstandel: 5,66 %
2019-09-30
 • Vem: Humle Småbolagsfond
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-07-22
 • Vem: SEF SICAV Part 2 - Penser Yield
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,86 %
 • Röstandel: 5,86 %
2018-10-31
 • Vem: Humle Kapitalförvaltning AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,33 %
 • Röstandel: 8,33 %
2018-10-31
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,82 %
 • Röstandel: 9,82 %
2018-10-31
 • Vem: AFA FÖRSÄKRING
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,00 %
 • Röstandel: 10,00 %
2018-10-31
 • Vem: Alcur
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,89 %
 • Röstandel: 2,89 %
2018-10-31
 • Vem: Athanase AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,48 %
 • Röstandel: 6,48 %
2018-10-31
 • Vem: Athanase Industrial Partners Fund II
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,18 %
 • Röstandel: 9,18 %
2018-10-31
 • Vem: Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,92 %
 • Röstandel: 1,92 %
2018-10-31
 • Vem: Skandia Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,19 %
 • Röstandel: 3,19 %
2018-10-31
 • Vem: Skandinaviska Enskilda Banken S.A., W8IMY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,24 %
 • Röstandel: 16,24 %
2018-10-31
 • Vem: Swedbank Robur Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,52 %
 • Röstandel: 8,52 %

Andra bolag i samma bransch (Konsument, cyklisk)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,34 3,24 2,03 5,31 8,69
1-800-Flowers.Com Inc 1,05 3,88 -2,03 -26,04 27,40
500.Com Ltd -3,58 -9,14 2,40 -10,88 24,73
 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
 • Sälj
A and W Revenue Royalties Income Fund 0,58 -3,29 -2,97 -11,57 7,18
A. H. Belo Corp 0,84 0,84 -1,90 2,55 -21,30
AaB 0,00 2,30 -15,24 6,59 -24,26
Abercrombie & Fitch Co 1,27 9,24 -1,78 -13,82 -11,53
Accor SA 0,95 2,38 -1,29 -2,74 -8,13
Acorn International Inc 0,00 -2,94 -5,45 -12,41 -25,46
Acushnet Holdings Corp 1,35 2,42 -3,14 1,54 12,35
AdCityMedia 4,13 3,18 0,44 -5,02 -14,66
Ägare Kapital % Röster %
Svenska Handelsbanken... 18,00 18,00
Athanese Industrial Pa... 10,40 10,40
Afa Försäkring 10,00 10,00
Fjärde AP-Fonden 10,00 10,00
Swedbank Robur Fonder 8,50 8,50
SLB FOR SEF 2-PENSER Y... 7,30 7,30
Humle Kapitalförvaltning 6,60 6,60
Athanase Industrial Pa... 4,00 4,00
Skandia fonder 3,20 3,20
Athanese AB 2,80 2,80
Datum för årsredovisning
2019-08-22
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
5,00
Balanslikviditet
0,34
Räntabilitet totalt kapital %
0,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-8,00
Soliditet %
26,00
Ändring totalt kapital %
0,59
Kapitalomsättningshast.
0,43
Bruttomarginal %
88,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
3,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,00
Andel utdelad vinst %
-