Om bolaget (IVACC)

Intervacc

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -4,96 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,24 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,60
 • Högst
  4,88
 • Lägst
  4,47
 • Antal
  224 650
 • Tid
  17:29:54

Intervacc

Intervacc är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

VD
Jan-Ingmar Flock
Ordförande
Björn Sjöstrand
Hemsida
www.intervacc...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
173 259 828 SEK
Intervacc
37 665 180 aktier
Totalt
37 665 180 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-08-30
Delårsrapport
2018-11-29
Delårsrapport
2019-02-22
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-06-15
Ordinarie utdelning Intervacc
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-15
 • Utdelningsdag: -
2018-06-14
Bolagsstämma
2018-05-25
Delårsrapport
2018-03-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IVACC-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-03-20 - 2018-05-07
2018-03-15
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 4:3
 • Betalt/aktie: 2,85
 • Handlas utan rätt: 2018-03-15
 • Tidsperiod: 2018-03-20 - 2018-04-03
 • Likviddag: -
2018-03-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IVACC-TR
 • Noteringsperiod: 2018-03-20 - 2018-03-28
2017-04-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IVACC-TO1
 • Noteringsperiod: 2017-04-07 - 2018-03-27
2018-03-09
Extra bolagsstämma
2018-02-15
Årsrapport
2017-11-27
Delårsrapport
2017-08-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,45 -1,33 -4,61 2,22 -5,82
2cureX 11,18 9,88 11,33 14,50 -
A1M Pharma -1,55 -14,22 -13,26 -32,43 -74,26
ADDvise Group A 0,00 0,00 -0,93 -7,39 -27,30
ADDvise Group B -4,48 -1,54 -7,58 -11,72 -36,00
ALK-Abelló B -0,19 -1,84 5,95 44,13 4,30
Acarix 4,68 -1,47 -14,07 -7,14 -59,90
Active Biotech 5,08 0,65 10,52 -20,92 -36,73
AddLife B 3,59 6,32 3,32 24,31 16,09
AdderaCare 0,27 -5,84 -4,13 -26,17 -47,00
Aino Health 16,93 12,50 -2,30 28,57 -58,17
Ägare Kapital % Röster %
Lyftet Holding BV 12,40 12,40
K Janzon Holding AB 10,10 10,10
NR Bergman Holding AB 9,70 9,70
Danske Bank/Bank of NY 9,40 9,40
Knutsson Holding AB 8,40 8,40
Rothesay Limited 5,00 5,00
Johannes Schmekel 2,30 2,30
Bacilltech AB (J-I Flock) 1,90 1,90
Bengt Guss AB 1,90 1,90
Erik Lindbärg 1,90 1,90
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
3,41
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
2,10
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
91,79
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
2,94
Rörelsemarginal %
-26,92
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-25,12
Andel utdelad vinst %
-