Om bolaget (IVACC)

Intervacc

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,72 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,06 SEK
 • Köp
  8,40
 • Sälj
  8,76
 • Senast
  8,40
 • Högst
  8,90
 • Lägst
  8,40
 • Antal
  4 000
 • Tid
  09:29:42

Intervacc

Intervacc är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

VD
Jan-Ingmar Flock
Ordförande
Björn Sjöstrand
Hemsida
www.intervacc...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
314 127 601 SEK
Intervacc
37 665 180 aktier
Totalt
37 665 180 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-29
Delårsrapport
2019-02-22
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-08-30
Delårsrapport
2018-06-15
Ordinarie utdelning Intervacc
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-15
 • Utdelningsdag: -
2018-06-14
Bolagsstämma
2018-05-25
Delårsrapport
2018-03-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IVACC-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-03-20 - 2018-05-07
2018-03-15
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 4:3
 • Betalt/aktie: 2,85
 • Handlas utan rätt: 2018-03-15
 • Tidsperiod: 2018-03-20 - 2018-04-03
 • Likviddag: -
2018-03-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IVACC-TR
 • Noteringsperiod: 2018-03-20 - 2018-03-28
2017-04-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IVACC-TO1
 • Noteringsperiod: 2017-04-07 - 2018-03-27
2018-03-09
Extra bolagsstämma
2018-02-15
Årsrapport
2017-11-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-05-18
 • Vem: B. Sjöstrand inkl bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 3,30 %
2018-05-18
 • Vem: Jyske Bank/Bank of NY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,20 %
 • Röstandel: 5,20 %
2018-05-18
 • Vem: F. Lundgren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,60 %
 • Röstandel: 3,60 %
2018-05-18
 • Vem: K Janzon Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,50 %
 • Röstandel: 4,50 %
2018-05-18
 • Vem: Knutsson Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,60 %
 • Röstandel: 5,60 %
2018-05-18
 • Vem: N. Aguir
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,60 %
 • Röstandel: 7,60 %
2018-05-18
 • Vem: N.R Bergman inkl. bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,30 %
 • Röstandel: 4,30 %
2018-05-18
 • Vem: Lyftet Holding BV
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,30 %
 • Röstandel: 5,30 %
2018-05-18
 • Vem: W. Risberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-05-18
 • Vem: T. Eklund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,90 %
 • Röstandel: 8,90 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,13 -0,16 -7,74 -2,90 -8,03
2cureX 3,45 1,63 -15,92 75,44 -
A1M Pharma 0,00 -1,48 1,17 12,52 -58,90
ADDvise Group A 0,00 -2,40 -15,28 -8,50 -37,11
ADDvise Group B 0,00 13,52 10,80 6,54 -34,98
ALK-Abelló B -0,39 1,20 -10,09 -13,75 0,79
Acarix 9,07 5,48 10,00 35,09 -56,74
Active Biotech 1,05 8,88 -16,40 -53,85 -57,33
AddLife B 0,00 3,61 1,01 -0,99 18,58
AdderaCare 0,00 3,76 -0,90 17,87 -35,24
Aino Health 0,00 6,53 5,93 8,38 -55,36
Ägare Kapital % Röster %
T. Eklund 8,90 8,90
N. Aguir 7,60 7,60
Knutsson Holding AB 5,60 5,60
Lyftet Holding BV 5,30 5,30
Jyske Bank/Bank of NY 5,20 5,20
K Janzon Holding AB 4,50 4,50
N.R Bergman inkl. bolag 4,30 4,30
F. Lundgren 3,60 3,60
B. Sjöstrand inkl bolag 3,30 3,30
W. Risberg 2,80 2,80
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
3,41
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
2,10
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
91,79
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
2,94
Rörelsemarginal %
-26,92
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-25,12
Andel utdelad vinst %
-