Om bolaget (IVACC)

Intervacc

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,99 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,08 SEK
 • Köp
  8,10
 • Sälj
  8,16
 • Senast
  8,18
 • Högst
  8,22
 • Lägst
  8,00
 • Antal
  60 573
 • Tid
  17:18:07

Intervacc

Intervacc är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

VD
Andreas Andersson
Ordförande
Björn Sjöstrand
Hemsida
www.intervacc...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
305 087 958 SEK
Intervacc
37 665 180 aktier
Totalt
37 665 180 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-02-22
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-11-29
Delårsrapport
2018-08-30
Delårsrapport
2018-06-15
Ordinarie utdelning Intervacc
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-15
 • Utdelningsdag: -
2018-06-14
Bolagsstämma
2018-05-25
Delårsrapport
2018-03-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IVACC-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-03-20 - 2018-05-07
2018-03-15
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 4:3
 • Betalt/aktie: 2,85
 • Handlas utan rätt: 2018-03-15
 • Tidsperiod: 2018-03-20 - 2018-04-03
 • Likviddag: -
2018-03-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IVACC-TR
 • Noteringsperiod: 2018-03-20 - 2018-03-28
2017-04-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IVACC-TO1
 • Noteringsperiod: 2017-04-07 - 2018-03-27
2018-03-09
Extra bolagsstämma
2018-02-15
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
179 643 000
Immateriella anläggningstillgångar 126 557 000
Materiella anläggningstillgångar 1 965 000
Finansiella anläggningstillgångar 6 086 000
Summa anläggningstillgångar 134 607 000
Kassa och bank 21 495 000
Summa omsättningstillgångar 45 036 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 164 898 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 538 000
Kortfristiga skulder 13 206 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-05-18
 • Vem: B. Sjöstrand inkl bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 3,30 %
2018-05-18
 • Vem: F. Lundgren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,60 %
 • Röstandel: 3,60 %
2018-05-18
 • Vem: Jyske Bank/Bank of NY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,20 %
 • Röstandel: 5,20 %
2018-05-18
 • Vem: Lyftet Holding BV
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,30 %
 • Röstandel: 5,30 %
2018-05-18
 • Vem: K Janzon Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,50 %
 • Röstandel: 4,50 %
2018-05-18
 • Vem: Knutsson Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,60 %
 • Röstandel: 5,60 %
2018-05-18
 • Vem: N. Aguir
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,60 %
 • Röstandel: 7,60 %
2018-05-18
 • Vem: N.R Bergman inkl. bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,30 %
 • Röstandel: 4,30 %
2018-05-18
 • Vem: T. Eklund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,90 %
 • Röstandel: 8,90 %
2018-05-18
 • Vem: W. Risberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,88 -0,15 -0,23 -5,53 -9,55
2cureX -11,88 1,25 20,11 28,80 134,19
A1M Pharma 2,06 -3,16 -39,77 -70,64 -90,61
ADDvise Group A -11,46 -1,89 38,55 -3,20 -18,24
ADDvise Group B -6,76 -11,11 23,08 -38,22 -52,24
ALK-Abelló B 1,69 1,12 10,70 4,62 36,60
Acarix -3,16 -5,77 -14,63 -33,78 -62,31
Active Biotech -2,61 2,02 47,25 57,54 87,94
AddLife B -0,43 0,88 3,60 15,00 28,13
AdderaCare 0,72 -0,71 -7,33 -35,94 -53,67
Aino Health 3,90 -3,61 -4,00 -32,96 -62,96
Ägare Kapital % Röster %
T. Eklund 8,90 8,90
N. Aguir 7,60 7,60
Knutsson Holding AB 5,60 5,60
Lyftet Holding BV 5,30 5,30
Jyske Bank/Bank of NY 5,20 5,20
K Janzon Holding AB 4,50 4,50
N.R Bergman inkl. bolag 4,30 4,30
F. Lundgren 3,60 3,60
B. Sjöstrand inkl bolag 3,30 3,30
W. Risberg 2,80 2,80
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
3,41
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
2,10
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
91,79
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
2,94
Rörelsemarginal %
-26,92
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-25,12
Andel utdelad vinst %
-