Om bolaget (IVACC)

Intervacc

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +4,58 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,34 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  7,76
 • Högst
  7,90
 • Lägst
  7,46
 • Antal
  200 975
 • Tid
  17:29:55

Intervacc

Intervacc är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

VD
Jan-Ingmar Flock
Ordförande
Björn Sjöstrand
Hemsida
www.intervacc...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
279 475 635 SEK
Intervacc
37 665 180 aktier
Totalt
37 665 180 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-08-30
Delårsrapport
2018-11-29
Delårsrapport
2019-02-22
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-06-15
Ordinarie utdelning Intervacc
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-15
 • Utdelningsdag: -
2018-06-14
Bolagsstämma
2018-05-25
Delårsrapport
2018-03-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IVACC-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-03-20 - 2018-05-07
2018-03-15
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 4:3
 • Betalt/aktie: 2,85
 • Handlas utan rätt: 2018-03-15
 • Tidsperiod: 2018-03-20 - 2018-04-03
 • Likviddag: -
2018-03-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IVACC-TR
 • Noteringsperiod: 2018-03-20 - 2018-03-28
2017-04-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: IVACC-TO1
 • Noteringsperiod: 2017-04-07 - 2018-03-27
2018-03-09
Extra bolagsstämma
2018-02-15
Årsrapport
2017-11-27
Delårsrapport
2017-08-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-05-18
 • Vem: B. Sjöstrand inkl bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 3,30 %
2018-05-18
 • Vem: F. Lundgren
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,60 %
 • Röstandel: 3,60 %
2018-05-18
 • Vem: Jyske Bank/Bank of NY
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,20 %
 • Röstandel: 5,20 %
2018-05-18
 • Vem: K Janzon Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,50 %
 • Röstandel: 4,50 %
2018-05-18
 • Vem: Knutsson Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,60 %
 • Röstandel: 5,60 %
2018-05-18
 • Vem: Lyftet Holding BV
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,30 %
 • Röstandel: 5,30 %
2018-05-18
 • Vem: N. Aguir
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,60 %
 • Röstandel: 7,60 %
2018-05-18
 • Vem: N.R Bergman inkl. bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,30 %
 • Röstandel: 4,30 %
2018-05-18
 • Vem: T. Eklund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,90 %
 • Röstandel: 8,90 %
2018-05-18
 • Vem: W. Risberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,93 -1,79 2,75 -0,82 3,25
2cureX 13,32 61,13 93,43 100,73 -
A1M Pharma -1,80 2,83 31,02 17,79 -55,45
ADDvise Group A 0,00 0,00 24,50 15,81 -23,38
ADDvise Group B -2,68 -3,79 1,60 -8,63 -33,16
ALK-Abelló B 12,06 5,41 3,42 22,64 24,15
Acarix 3,01 3,36 10,00 -33,04 -67,92
Active Biotech 3,70 5,13 1,08 54,03 -10,15
AddLife B -2,00 -7,11 -5,77 0,51 14,96
AdderaCare -2,84 11,25 15,89 -15,24 -38,41
Aino Health 7,93 1,93 14,67 -31,94 -70,39
Ägare Kapital % Röster %
T. Eklund 8,90 8,90
N. Aguir 7,60 7,60
Knutsson Holding AB 5,60 5,60
Lyftet Holding BV 5,30 5,30
Jyske Bank/Bank of NY 5,20 5,20
K Janzon Holding AB 4,50 4,50
N.R Bergman inkl. bolag 4,30 4,30
F. Lundgren 3,60 3,60
B. Sjöstrand inkl bolag 3,30 3,30
W. Risberg 2,80 2,80
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
3,41
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
2,10
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
91,79
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
2,94
Rörelsemarginal %
-26,92
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-25,12
Andel utdelad vinst %
-