Om bolaget (PRLD)

Prolight Diagnostics

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -9,15 %
 • Utv. idag SEK
  -0,065 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,645
 • Högst
  0,730
 • Lägst
  0,645
 • Antal
  558 243
 • Tid
  17:29:55

Prolight Diagnostics

VD
Maria Holmlund
Ordförande
Mats Persson
Hemsida
www.prolightd...
Bransch
-
Börsvärde
69 560 874 SEK
Prolight Diagnostics
97 973 063 aktier
Totalt
97 973 063 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-17
Ordinarie utdelning Prolight Diagnostics
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: -

Tidigare händelser

2019-05-16
Bolagsstämma
2018-08-10
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PRLD-MTF-TO3
 • Noteringsperiod: 2018-08-10 - 2019-02-26
2018-09-06
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 2,25
 • Handlas utan rätt: 2018-09-06
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-06-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PRLD-MTF-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-06-04 - 2018-08-06
2018-05-30
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:13
 • Betalt/aktie: 2,25
 • Handlas utan rätt: 2018-05-30
 • Tidsperiod: 2018-06-04 - 2018-06-20
 • Likviddag: -
2018-06-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PRLD-MTF-UR
 • Noteringsperiod: 2018-06-04 - 2018-06-18
2018-05-17
Ordinarie utdelning Prolight Diagnostics
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-17
 • Utdelningsdag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-