• Vi saknar just nu kursuppdateringar för de europeiska marknaderna utanför norden. Felsökning pågår.

Om bolaget (XAVI B)

Xavitech B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,80 %
 • Utv. idag SEK
  -0,07 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,77
 • Högst
  1,80
 • Lägst
  1,64
 • Antal
  6 036
 • Tid
  17:29:37

Xavitech

Xavitech har utvecklat och patenterat skalbar pumpteknologi som för närvarande har huvudsakligt användningsområde i medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Bolagets huvudkontor ligger i Härnösand.
VD
Henrik Sjöström
Ordförande
Pontus Puljer
Hemsida
https://www.x...
Bransch
-
Börsvärde
10 919 373 SEK
Xavitech B
5 434 442 aktier
Totalt
5 934 442 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-03
Delårsrapport
2020-02-12
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-06-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XAVI-BTB
 • Noteringsperiod: 2019-06-20 - 2019-08-22
2019-08-07
Delårsrapport
2019-06-17
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 2,00
 • Handlas utan rätt: 2019-06-17
 • Tidsperiod: 2019-06-20 - 2019-07-05
 • Likviddag: -
2019-06-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XAVI-TRB
 • Noteringsperiod: 2019-06-20 - 2019-07-03
2019-05-02
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning Xavitech B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-01-30
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Johan Stenberg 30,70 40,70
Poularde AB 12,10 10,30
CBLDN- Barclays Bank (... 8,90 7,60
Almi Invest Mitt AB 4,60 3,90
Mats Berlin 4,50 3,90
Datum för årsredovisning
2019-01-30
Räntetäckningsgrad
-17,02
Räntabilitet eget kapital %
-39,00
Balanslikviditet
4,16
Räntabilitet totalt kapital %
-27,00
Kassalikviditet
3,10
Ändring eget kapital %
169,00
Soliditet %
65,00
Ändring totalt kapital %
0,52
Kapitalomsättningshast.
0,56
Bruttomarginal %
57,00
Varulagrets oms. hast.
0,31
Rörelsemarginal %
-45,00
Kundfordringar oms. hast.
0,11
Nettomarginal %
-48,00
Andel utdelad vinst %
0,00