Om bolaget (XAVI B)

Xavitech B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  2,38
 • Sälj
  2,62
 • Senast
  2,48
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  10:04:30

Xavitech

Xavitech har utvecklat och patenterat skalbar pumpteknologi som för närvarande har huvudsakligt användningsområde i medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Bolagets huvudkontor ligger i Härnösand.
VD
Henrik Sjöström
Ordförande
Pontus Puljer
Hemsida
https://www.x...
Bransch
-
Börsvärde
14 717 416 SEK
Xavitech B
2 467 221 aktier
Totalt
2 467 221 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-07
Delårsrapport
2019-11-03
Delårsrapport
2020-02-12
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-06-17
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 2,00
 • Handlas utan rätt: 2019-06-17
 • Tidsperiod: 2019-06-20 - 2019-07-05
 • Likviddag: -
2019-06-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XAVI-TRB
 • Noteringsperiod: 2019-06-20 - 2019-07-03
2019-06-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XAVI-BTB
 • Noteringsperiod: 2019-06-20 - -
2019-05-02
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning Xavitech B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-01-30
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-07-26
Räntetäckningsgrad
-41,74
Räntabilitet eget kapital %
-1,53
Balanslikviditet
4,43
Räntabilitet totalt kapital %
-1,05
Kassalikviditet
3,62
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
0,67
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,42
Bruttomarginal %
-0,05
Varulagrets oms. hast.
0,34
Rörelsemarginal %
-2,45
Kundfordringar oms. hast.
0,12
Nettomarginal %
-2,50
Andel utdelad vinst %
-