Om bolaget (XAVI B)

Xavitech B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +7,63 %
 • Utv. idag SEK
  +0,09 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,27
 • Högst
  1,28
 • Lägst
  1,19
 • Antal
  64 200
 • Tid
  17:29:45

Xavitech

Xavitech har utvecklat och patenterat skalbar pumpteknologi som för närvarande har huvudsakligt användningsområde i medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Bolagets huvudkontor ligger i Härnösand.
VD
Torbjörn Skog
Ordförande
Pontus Puljer
Hemsida
https://www.x...
Bransch
Industri
Börsvärde
18 880 954 SEK
Xavitech B
13 695 142 aktier
Totalt
16 000 809 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-02-13
Extra bolagsstämma
2020-02-12
Årsrapport
2019-11-03
Delårsrapport
2019-06-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XAVI-BTB
 • Noteringsperiod: 2019-06-20 - 2019-08-22
2019-08-07
Delårsrapport
2019-06-17
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 2,00
 • Handlas utan rätt: 2019-06-17
 • Tidsperiod: 2019-06-20 - 2019-07-05
 • Likviddag: -
2019-06-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: XAVI-TRB
 • Noteringsperiod: 2019-06-20 - 2019-07-03
2019-05-02
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning Xavitech B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -3,06 -11,19 -6,58 -3,83 6,11
2020 Bulkers -1,00 -21,07 -22,72 -30,52 -
24Storage 3,38 1,77 -1,29 - -
3M Co -0,09 -4,41 -9,39 -12,08 -27,65
51job Inc -0,03 -2,76 -4,05 -8,89 3,44
A. O. Smith Corp -1,65 -10,52 -13,18 -19,04 -24,01
A.P. Møller - Mærsk A -2,37 -15,47 -17,48 -28,47 -24,18
A.P. Møller - Mærsk B -2,25 -16,48 -18,12 -29,12 -23,42
Aalberts NV -5,44 -19,05 -15,77 -11,63 3,91
Aallon Group Oyj -3,79 -12,88 -17,81 -5,14 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -14,54 -21,49 -20,82 -6,04 -9,37
Ägare Kapital % Röster %
Johan Stenberg 30,70 40,70
Poularde AB 12,10 10,30
CBLDN- Barclays Bank (... 8,90 7,60
Almi Invest Mitt AB 4,60 3,90
Mats Berlin 4,50 3,90
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-