Om bolaget (CARE)

Camanio Care

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,00 %
 • Utv. idag SEK
  -0,010 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,490
 • Högst
  0,510
 • Lägst
  0,480
 • Antal
  186 775
 • Tid
  17:29:43

Camanio Care

Camanio Care är ett robotik- och hjälpmedelsföretag inom vård och omsorg. Företaget erbjuder idag ett flertal produkter, tjänster och utbildningar och finns representerade via distributörer i Europa och Asien i mer än 10 länder. Exempel på produkter är äthjälpmedel, bikearound, Justocat (alternativ till levande sällskaps för personer med demens eller intellektuell funktionsnedsättning).

VD
Catharina Borgenstierna
Ordförande
Pia Engholm
Hemsida
www.camanio.com
Bransch
-
Börsvärde
10 130 841 SEK
Camanio Care
20 261 683 aktier
Totalt
20 261 683 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-06-04
Bolagsstämma
2019-06-05
Ordinarie utdelning Camanio Care
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-05
 • Utdelningsdag: -
2019-08-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-22
Delårsrapport
2019-02-20
Extra bolagsstämma
2019-02-19
Årsrapport
2018-10-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CARE-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-10-29 - 2019-01-31
2019-01-30
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 6,80
 • Handlas utan rätt: 2019-01-30
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-10-24
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 4:22
 • Betalt/aktie: 1,70
 • Handlas utan rätt: 2018-10-24
 • Tidsperiod: 2018-10-29 - 2018-11-19
 • Likviddag: -
2018-11-15
Delårsrapport
2018-10-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CARE-UR
 • Noteringsperiod: 2018-10-29 - 2018-11-15
2018-08-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
25 973 000
Immateriella anläggningstillgångar 16 021 000
Materiella anläggningstillgångar 438 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 16 459 000
Kassa och bank 5 093 000
Summa omsättningstillgångar 9 514 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 15 769 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 971 000
Kortfristiga skulder 8 233 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Brighter AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 18,75 %
 • Röstandel: 18,75 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,32 %
 • Röstandel: 6,32 %
2018-09-30
 • Vem: Escritura AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,82 %
 • Röstandel: 1,82 %
2018-09-30
 • Vem: Export Assist Sweden AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,56 %
 • Röstandel: 1,56 %
2018-09-30
 • Vem: Henrik Norström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,34 %
 • Röstandel: 1,34 %
2018-09-30
 • Vem: Hemmingsson Partners AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,56 %
 • Röstandel: 7,56 %
2018-09-30
 • Vem: Michael Göran Erik Frantzén
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,20 %
 • Röstandel: 1,20 %
2018-09-30
 • Vem: Kinovo Group AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,23 %
 • Röstandel: 4,23 %
2018-09-30
 • Vem: Recall Capital Nordic AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,78 %
 • Röstandel: 2,78 %
2018-09-30
 • Vem: Truls Sjöstedt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,18 %
 • Röstandel: 2,18 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,23 %
 • Röstandel: 6,23 %
2018-06-30
 • Vem: Escritura AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,25 %
 • Röstandel: 2,25 %
2018-06-30
 • Vem: Brighter AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 19,00 %
 • Röstandel: 19,00 %
2018-06-30
 • Vem: Export Assist Sweden AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,58 %
 • Röstandel: 1,58 %
2018-06-30
 • Vem: Hemmingsson Partners AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,92 %
 • Röstandel: 7,92 %
2018-06-30
 • Vem: Henrik Norström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,47 %
 • Röstandel: 1,47 %
2018-06-30
 • Vem: Kinovo Group AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,29 %
 • Röstandel: 4,29 %
2018-06-30
 • Vem: Sörmlandsfonden AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,20 %
 • Röstandel: 1,20 %
2018-06-30
 • Vem: Recall Capital Nordic AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,73 %
 • Röstandel: 4,73 %
2018-06-30
 • Vem: Truls Sjöstedt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,31 %
 • Röstandel: 2,31 %
Ägare Kapital % Röster %
Brighter AB 18,75 18,75
Hemmingsson Partners AB 7,56 7,56
Avanza Pension 6,32 6,32
Kinovo Group AB 4,23 4,23
Recall Capital Nordic AB 2,78 2,78
Truls Sjöstedt 2,18 2,18
Escritura AB 1,82 1,82
Export Assist Sweden AB 1,56 1,56
Henrik Norström 1,34 1,34
Michael Göran Erik Fra... 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-198,09
Balanslikviditet
1,12
Räntabilitet totalt kapital %
-66,90
Kassalikviditet
0,94
Ändring eget kapital %
-78,53
Soliditet %
10,84
Ändring totalt kapital %
20,22
Kapitalomsättningshast.
0,50
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
5,98
Rörelsemarginal %
-122,67
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-131,55
Andel utdelad vinst %
-