Om bolaget (CHRO)

ChromoGenics

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,61 %
 • Utv. idag SEK
  -0,010 SEK
 • Köp
  0,610
 • Sälj
  0,618
 • Senast
  0,610
 • Högst
  0,626
 • Lägst
  0,610
 • Antal
  311 905
 • Tid
  11:59:34

ChromoGenics

Chromogenics utvecklar dynamiska glas vars teknik reglerar ljus och värmeinsläpp i kommersiella fastigheter. Bolagets nuvarande produkt, ConverLight, är en folie som appliceras på fönster. Tekniken baseras på elektrokroma glas som minskar energiförbrukningen och höjer inomhuskomforten. Bolaget grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
VD
Jerker Lundgren
Ordförande
Christer Simrén
Hemsida
http://www.ch...
Bransch
Råvaror
Börsvärde
214 217 415 SEK
ChromoGenics
172 755 980 aktier
Totalt
172 755 980 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-07
Extra bolagsstämma
2019-08-28
Delårsrapport
2019-11-22
Delårsrapport
2018-02-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CHRO-TO2
 • Noteringsperiod: 2018-02-13 - 2020-01-29

Tidigare händelser

2019-06-20
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 0,50
 • Handlas utan rätt: 2019-06-20
 • Tidsperiod: 2019-06-26 - 2019-07-12
 • Likviddag: -
2019-06-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CHRO-TR
 • Noteringsperiod: 2019-06-26 - 2019-07-10
2019-06-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CHRO-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-06-26 - -
2019-05-16
Ordinarie utdelning ChromoGenics
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: -
2019-05-15
Bolagsstämma
2019-05-15
Delårsrapport
2019-01-28
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CHRO-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-01-28 - 2019-03-19
2019-02-28
Årsrapport
2019-01-23
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:1
 • Betalt/aktie: 0,60
 • Handlas utan rätt: 2019-01-23
 • Tidsperiod: 2019-01-28 - 2019-02-15
 • Likviddag: -
2019-01-28
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CHRO-TR
 • Noteringsperiod: 2019-01-28 - 2019-02-13
2018-10-26
Delårsrapport
2018-07-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Råvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,17 -1,83 -1,03 -4,48 0,73
Afarak Group Oyj -0,22 -0,97 5,03 10,74 -5,85
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,27 -0,92 -6,83 0,67 -0,53
Ahlstrom-Munksjö Oyj 1,13 -0,14 -4,16 -0,42 -1,38
Air Liquide SA 0,25 -0,24 1,31 3,87 12,06
Akzo Nobel NV 0,48 -0,50 1,92 3,33 7,19
Aperam SA 1,59 1,41 -3,77 -23,18 -38,85
ArcelorMittal SA -0,22 -0,77 -4,39 -30,06 -42,83
Arctic Minerals 0,00 0,00 0,00 -3,06 0,72
Arctic Paper 0,00 -6,49 13,92 7,14 -26,23
Arkema SA 0,33 -1,45 1,34 -14,74 -22,74
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-15
Räntetäckningsgrad
-30,11
Räntabilitet eget kapital %
-9,59
Balanslikviditet
2,17
Räntabilitet totalt kapital %
-0,79
Kassalikviditet
1,95
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
0,08
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,23
Bruttomarginal %
-0,87
Varulagrets oms. hast.
0,35
Rörelsemarginal %
-3,30
Kundfordringar oms. hast.
0,31
Nettomarginal %
-3,41
Andel utdelad vinst %
-