Om bolaget (CHRO)

ChromoGenics

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,20 %
 • Utv. idag SEK
  +0,001 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,496
 • Högst
  0,498
 • Lägst
  0,490
 • Antal
  871 318
 • Tid
  17:29:44

ChromoGenics

Chromogenics är verksamma inom glastillverkning. Bolaget utvecklar dynamiska glas vars teknik reglerar ljus och värmeinsläpp i kommersiella fastigheter. Bolagets nuvarande produkt, ConverLight, är en folie som appliceras på fönster. Tekniken baseras på elektrokroma glas som minskar energiförbrukningen och höjer inomhuskomforten. Bolaget grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
VD
Jerker Lundgren
Ordförande
Christer Simrén
Hemsida
http://www.ch...
Bransch
Industri
Börsvärde
199 178 321 SEK
ChromoGenics
402 380 447 aktier
Totalt
402 380 447 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-12-18
Extra bolagsstämma
2018-02-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CHRO-TO2
 • Noteringsperiod: 2018-02-13 - 2020-01-29
2020-02-21
Årsrapport
2020-05-14
Delårsrapport
2020-05-14
Bolagsstämma
2020-08-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-06-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CHRO-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-06-26 - 2019-08-16
2019-06-20
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 0,50
 • Handlas utan rätt: 2019-06-20
 • Tidsperiod: 2019-06-26 - 2019-07-12
 • Likviddag: -
2019-06-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CHRO-TR
 • Noteringsperiod: 2019-06-26 - 2019-07-10
2019-05-16
Ordinarie utdelning ChromoGenics
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: -
2019-05-15
Bolagsstämma
2019-01-28
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CHRO-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-01-28 - 2019-03-19
2019-02-28
Årsrapport
2019-01-23
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:1
 • Betalt/aktie: 0,60
 • Handlas utan rätt: 2019-01-23
 • Tidsperiod: 2019-01-28 - 2019-02-15
 • Likviddag: -
2019-01-28
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CHRO-TR
 • Noteringsperiod: 2019-01-28 - 2019-02-13
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,10 0,71 -1,14 8,78 21,30
2020 Bulkers 1,19 -0,70 -4,49 7,59 -
3M Co 4,32 0,96 -1,44 4,62 -15,40
51job Inc 2,49 2,30 2,63 11,51 18,02
A. O. Smith Corp -0,21 -3,35 -10,05 -2,17 4,93
A.P. Møller - Mærsk A 4,10 6,64 12,25 31,24 14,44
A.P. Møller - Mærsk B 4,27 6,30 13,08 32,39 15,01
Aalberts NV 0,10 1,64 2,47 10,97 33,73
Aallon Group Oyj -0,95 -0,48 -1,42 12,85 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 1,50 3,48 0,00 5,92 1,04
Aaon Inc 2,38 1,99 1,43 5,94 40,98
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 5,70 5,70
Nordnet Pensionsförsäk... 3,90 3,90
Dan Sandberg 3,60 3,60
Danske Bank International 3,40 3,40
K- Svets Venture AB 3,00 3,00
BNY MELLON SA/NV (FORM... 2,60 2,60
RGG ADM-Gruppen AB 2,10 2,10
Castab AB 1,60 1,60
Erik Hammarlund 1,50 1,50
Staffan Falk 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-3,23
Räntabilitet eget kapital %
435,00
Balanslikviditet
1,44
Räntabilitet totalt kapital %
-146,00
Kassalikviditet
0,95
Ändring eget kapital %
-162,00
Soliditet %
-32,00
Ändring totalt kapital %
-0,37
Kapitalomsättningshast.
0,83
Bruttomarginal %
-31,00
Varulagrets oms. hast.
0,23
Rörelsemarginal %
-168,00
Kundfordringar oms. hast.
0,08
Nettomarginal %
-176,00
Andel utdelad vinst %
-