Om bolaget (ACOS)

Acosense

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +57,48 %
 • Utv. idag SEK
  +0,73 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,00
 • Högst
  2,20
 • Lägst
  1,27
 • Antal
  5 221 294
 • Tid
  17:29:36

Acosense

Acosense utvecklar produkter som med hjälp av ljudvågor analyserar varierande vätskesammansättningar. Kunderna återfinns inom den globala processindustrin och inom ett flertal branscher inkluderat pappers- och massa, livsmedels- samt kemikalieindustrin. Produkterna kan användas för att analysera massakoncentration, torrhalten i industriprocesser, samt olika kemikaliers tjocklek. Bolaget etablerades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
VD
Karl Nilsson
Ordförande
Ingvar Andersson
Hemsida
http://www.ac...
Bransch
Teknik
Börsvärde
20 038 755 SEK
Acosense
15 778 548 aktier
Totalt
15 778 548 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-30
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,45
 • Handlas utan rätt: 2019-07-30
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-07-24
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ACOS-TO1
 • Noteringsperiod: 2019-07-24 - -
2019-05-21
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ACOS-BTU
 • Noteringsperiod: 2019-05-21 - 2019-07-16
2019-06-28
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,45
 • Handlas utan rätt: 2019-06-28
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-16
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:1
 • Betalt/aktie: 1,45
 • Handlas utan rätt: 2019-05-16
 • Tidsperiod: 2019-05-21 - 2019-06-07
 • Likviddag: -
2019-05-21
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ACOS-UR
 • Noteringsperiod: 2019-05-21 - 2019-06-04
2019-05-24
Ordinarie utdelning Acosense
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-24
 • Utdelningsdag: -
2019-05-06
Delårsrapport
2019-05-06
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-30
Delårsrapport
2018-08-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: AB Krösamaja
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,33 %
 • Röstandel: 2,33 %
2018-09-30
 • Vem: ABB AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,47 %
 • Röstandel: 2,47 %
2018-09-30
 • Vem: Ann Kristin Järvmarker
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,86 %
 • Röstandel: 2,86 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,60 %
 • Röstandel: 6,60 %
2018-09-30
 • Vem: Divergensia Förvaltnings AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,89 %
 • Röstandel: 14,89 %
2018-09-30
 • Vem: Chalmers Tekniska Högskola
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,12 %
 • Röstandel: 11,12 %
2018-09-30
 • Vem: Lars-Olof Gustafsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,22 %
 • Röstandel: 3,22 %
2018-09-30
 • Vem: Peter Eriksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,52 %
 • Röstandel: 1,52 %
2018-09-30
 • Vem: Regere AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,99 %
 • Röstandel: 1,99 %
2018-09-30
 • Vem: XND Nordic AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,79 %
 • Röstandel: 3,79 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 3,19 -3,59 -3,27 -6,08
01 Communique Laboratory Inc -13,04 -9,09 -13,04 -20,00 5,26
21Vianet Group Inc -4,12 9,72 3,91 -9,92 -28,98
24SevenOffice 3,65 8,71 1,96 -2,80 102,60
2U Inc 1,20 12,18 -52,26 -54,24 -77,30
3D Systems Corp 0,15 1,92 -21,35 -20,16 -67,24
58.com Inc 1,47 8,16 -2,18 -1,67 -24,99
5th Planet Games 8,76 8,45 -9,62 2,67 -66,81
8x8 Inc 1,30 0,24 -0,36 4,36 10,53
A10 Networks Inc 0,84 3,61 -5,78 12,74 3,02
Ability Inc 2,33 10,74 -24,74 -48,44 -84,45
Ägare Kapital % Röster %
Divergensia Förvaltnin... 14,89 14,89
Chalmers Tekniska Högs... 11,12 11,12
Avanza Pension 5,31 5,31
Lars-Olof Gustavsson 4,21 4,21
XND Nordic AB 3,79 3,79
Ann Kristin Järvmarker 2,86 2,86
ABB AB 2,47 2,47
Swedbank Försäkring 2,33 2,33
Peter Eriksson 2,27 2,27
Regere AB 1,99 1,99
Datum för årsredovisning
2019-05-06
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-1 242,00
Balanslikviditet
1,75
Räntabilitet totalt kapital %
-133,00
Kassalikviditet
1,62
Ändring eget kapital %
-74,00
Soliditet %
11,00
Ändring totalt kapital %
-0,21
Kapitalomsättningshast.
0,08
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,71
Rörelsemarginal %
-1 540,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-1 567,00
Andel utdelad vinst %
-