Om bolaget (ACOS)

Acosense

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,41 %
 • Utv. idag SEK
  -0,060 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,300
 • Högst
  1,450
 • Lägst
  1,300
 • Antal
  17 184
 • Tid
  17:29:43

Acosense

Acosense är ett högteknologiskt företag som producerar och säljer Acospector Acoustic Chemometer. Inom processindustrin kan denna användas till att analysera komplexa vätskor.

VD
Karl Nilsson
Ordförande
Ingvar Andersson
Hemsida
www.acosense.com
Bransch
-
Börsvärde
26 302 536 SEK
Acosense
19 340 100 aktier
Totalt
19 340 100 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-21
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ACOS-UR
 • Noteringsperiod: 2019-05-21 - 2019-06-04
2019-05-16
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:1
 • Betalt/aktie: 1,45
 • Handlas utan rätt: 2019-05-16
 • Tidsperiod: 2019-05-21 - 2019-06-07
 • Likviddag: -

Tidigare händelser

2019-05-23
Delårsrapport
2019-05-21
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ACOS-BTU
 • Noteringsperiod: 2019-05-21 - -
2019-05-07
Ordinarie utdelning Acosense
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: -
2019-05-06
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-30
Delårsrapport
2018-08-30
Delårsrapport
2018-04-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ACOS-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-04-30 - 2018-06-29
2018-05-25
Ordinarie utdelning Acosense
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-25
 • Utdelningsdag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
11 018 000
Immateriella anläggningstillgångar 2 388 000
Materiella anläggningstillgångar 493 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 2 881 000
Kassa och bank 6 623 000
Summa omsättningstillgångar 8 137 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 4 834 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 128 000
Kortfristiga skulder 4 056 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: ABB AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,47 %
 • Röstandel: 2,47 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,60 %
 • Röstandel: 6,60 %
2018-09-30
 • Vem: AB Krösamaja
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,33 %
 • Röstandel: 2,33 %
2018-09-30
 • Vem: Ann Kristin Järvmarker
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,86 %
 • Röstandel: 2,86 %
2018-09-30
 • Vem: Divergensia Förvaltnings AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,89 %
 • Röstandel: 14,89 %
2018-09-30
 • Vem: Chalmers Tekniska Högskola
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,12 %
 • Röstandel: 11,12 %
2018-09-30
 • Vem: Peter Eriksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,52 %
 • Röstandel: 1,52 %
2018-09-30
 • Vem: Lars-Olof Gustafsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,22 %
 • Röstandel: 3,22 %
2018-09-30
 • Vem: XND Nordic AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,79 %
 • Röstandel: 3,79 %
2018-09-30
 • Vem: Regere AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,99 %
 • Röstandel: 1,99 %
2018-06-30
 • Vem: ABB AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,47 %
 • Röstandel: 2,47 %
2018-06-30
 • Vem: Divergensia Förvaltnings AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,93 %
 • Röstandel: 9,93 %
2018-06-30
 • Vem: Ann Kristin Järvmarker
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,92 %
 • Röstandel: 1,92 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,72 %
 • Röstandel: 4,72 %
2018-06-30
 • Vem: Chalmers Tekniska Högskola
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,90 %
 • Röstandel: 8,90 %
2018-06-30
 • Vem: Lars-Olof Gustafsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,22 %
 • Röstandel: 3,22 %
2018-06-30
 • Vem: Peter Eriksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,52 %
 • Röstandel: 1,52 %
2018-06-30
 • Vem: XND Nordic AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,53 %
 • Röstandel: 2,53 %
2018-06-30
 • Vem: Preben Nilsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,22 %
 • Röstandel: 1,22 %
2018-06-30
 • Vem: Regere AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,33 %
 • Röstandel: 1,33 %
Ägare Kapital % Röster %
Divergensia Förvaltnin... 14,89 14,89
Chalmers Tekniska Högs... 11,12 11,12
Avanza Pension 6,60 6,60
XND Nordic AB 3,79 3,79
Lars-Olof Gustafsson 3,22 3,22
Ann Kristin Järvmarker 2,86 2,86
ABB AB 2,47 2,47
AB Krösamaja 2,33 2,33
Regere AB 1,99 1,99
Peter Eriksson 1,52 1,52
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-258,22
Balanslikviditet
1,95
Räntabilitet totalt kapital %
-92,20
Kassalikviditet
1,95
Ändring eget kapital %
-39,68
Soliditet %
27,29
Ändring totalt kapital %
-3,00
Kapitalomsättningshast.
0,31
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-293,25
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-297,62
Andel utdelad vinst %
-