Om bolaget (CPE16 PREF P2)

Coeli Private Equity 2016 PREF P2

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  222,00
 • Sälj
  230,00
 • Senast
  218,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:45:00

Coeli Private Equity 2016

Coeli Private Equity 2016 är en private equity fond som går under investmentbolaget Coeli Asset Management. Investmentbolaget investerar huvudsakligen i privat equity fonder på den nordiska marknaden. Segmentet för investeringarna innehas vanligen i storleken Small- och Mid Cap. Genom en diversifierad portfölj erbjuds aktieägare tillgång till investeringar i riskkapitalfonder, med målet att erbjuda en god avkastning över tid. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
VD
Henrik Arfvidsson
Ordförande
Jan Sundqvist
Hemsida
http://www.co...
Bransch
Finans
Börsvärde
0
Coeli Private Equity 2016 PREF P2
209 150 aktier
Totalt
209 150 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-03-20
Nyintroduktion
 • Värdepapper: CPE16PREFP2
 • Aktielista : NGM AIF
 • Marknad: NGM
 • Introduktionspris: -
2018-08-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-02
 • Vem: BidCo af 6. december 2018 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,77 %
 • Röstandel: 1,19 %

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,37 0,08 -3,78 -2,78 -5,29
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,00 -5,35 -0,58 -10,47 -27,75
180 Degree Capital Corp -0,93 12,04 8,08 8,63 -7,36
1st Constitution Bancorp -1,49 -0,64 -5,81 -9,48 -22,91
1st Source Corp -0,15 0,82 0,80 -1,86 -20,40
360 Finance Inc -1,81 2,59 -8,21 -37,29 -
A-Mark Precious Metals Inc 0,43 -2,49 16,52 11,01 8,54
ABG Sundal Collier Holding 3,56 -1,47 -9,35 -10,80 -42,33
ABN Amro Bank NV -0,97 0,25 -14,59 -14,58 -28,13
Aareal Bank AG -0,77 0,66 10,26 -9,18 -27,14
Aberdeen International Inc 10,00 10,00 22,22 0,00 -47,62
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-