Om bolaget (CMH)

Chordate Medical Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,800
 • Högst
  0,800
 • Lägst
  0,770
 • Antal
  24 757
 • Tid
  17:29:58

Chordate Medical Holding

Chordate Medical Holding är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar behandlingar för kronisk nästäppa genom fysisk vibration. Vibrationen stimulerar nervsystemet som i sin tur sammandrar blodkärlen i nässlemhinnan, vilket underlättar och skapar utrymme för luft. Idag har bolaget verksamhet i Norden, Storbritannien och delar av Mellanöstern, med mål att öka närvaron på den globala marknaden. Chordate Medicals huvudkontor är beläget i Kista.
VD
Anders Weilandt (tf)
Ordförande
Henrik Rammer
Hemsida
https://inves...
Bransch
-
Börsvärde
32 364 408 SEK
Chordate Medical Holding
35 398 572 aktier
Totalt
40 455 511 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-28
Årsrapport
2020-04-15
Delårsrapport
2019-06-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMH-TO3
 • Noteringsperiod: 2019-06-14 - 2020-05-27
2020-08-28
Delårsrapport
2020-11-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-11-11
Delårsrapport
2019-08-30
Delårsrapport
2018-07-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMH-TO1
 • Noteringsperiod: 2018-07-18 - 2019-06-26
2019-03-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMH-BTU
 • Noteringsperiod: 2019-03-22 - 2019-06-10
2019-05-24
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Chordate Medical Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-03-19
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:5
 • Betalt/aktie: 1,00
 • Handlas utan rätt: 2019-03-19
 • Tidsperiod: 2019-03-22 - 2019-04-12
 • Likviddag: -
2019-03-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMH-UR
 • Noteringsperiod: 2019-03-22 - 2019-04-10
2019-03-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMH-MTF-BTU
 • Noteringsperiod: 2019-03-22 - -
2019-02-28
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Gert Purkert inklusive... 13,40 13,40
Henrik Rammer 10,40 10,40
Hawoc Investment AB 8,50 8,50
Tommy Hedberg 8,40 8,40
Lars Ingvarsson inkl b... 6,90 6,90
Ve Di Si 6,00 6,00
Magnum Invest AB 5,20 5,20
Victoria Gutenbrant 5,10 5,10
Fredrik Sjödin inklusi... 4,60 4,60
Vilhelm Sundström 3,30 3,30
Datum för årsredovisning
2019-11-11
Räntetäckningsgrad
-75,70
Räntabilitet eget kapital %
-202,00
Balanslikviditet
1,23
Räntabilitet totalt kapital %
-125,00
Kassalikviditet
0,85
Ändring eget kapital %
-31,00
Soliditet %
61,00
Ändring totalt kapital %
-0,18
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
-1 652,00
Varulagrets oms. hast.
3,30
Rörelsemarginal %
-2 745,00
Kundfordringar oms. hast.
0,41
Nettomarginal %
-2 781,00
Andel utdelad vinst %
-