Om bolaget (CMH)

Chordate Medical Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,990
 • Högst
  0,990
 • Lägst
  0,990
 • Antal
  180
 • Tid
  17:29:51

Chordate Medical Holding

Chordate Medical Holding är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar behandlingar för kronisk nästäppa genom fysisk vibration. Vibrationen stimulerar nervsystemet som i sin tur sammandrar blodkärlen i nässlemhinnan, vilket underlättar och skapar utrymme för luft. Idag har bolaget verksamhet i Norden, Storbritannien och delar av Mellanöstern, med mål att öka närvaron på den globala marknaden. Chordate Medicals huvudkontor är beläget i Kista.
VD
Anders Weilandt (tf)
Ordförande
Henrik Rammer
Hemsida
https://inves...
Bransch
-
Börsvärde
35 044 586 SEK
Chordate Medical Holding
25 398 572 aktier
Totalt
35 398 572 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-30
Delårsrapport
2019-11-15
Delårsrapport
2019-06-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMH-TO3
 • Noteringsperiod: 2019-06-14 - 2020-05-27

Tidigare händelser

2018-07-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMH-TO1
 • Noteringsperiod: 2018-07-18 - 2019-06-26
2019-03-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMH-BTU
 • Noteringsperiod: 2019-03-22 - 2019-06-10
2019-05-24
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Chordate Medical Holding
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-03-19
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:5
 • Betalt/aktie: 1,00
 • Handlas utan rätt: 2019-03-19
 • Tidsperiod: 2019-03-22 - 2019-04-12
 • Likviddag: -
2019-03-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMH-UR
 • Noteringsperiod: 2019-03-22 - 2019-04-10
2019-03-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMH-MTF-BTU
 • Noteringsperiod: 2019-03-22 - -
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-16
Delårsrapport
2018-09-05
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,95
 • Handlas utan rätt: 2018-09-05
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Henrik Rammer 20,90 20,90
Gert Purkert inklusive... 17,60 17,60
Tommy Hedberg 8,00 8,00
Victoria Gutenbrant 6,70 6,70
Vilhelm Sundström 6,50 6,50
Nordnet Pensionsförsäk... 4,00 4,00
Fredrik Sjödin inklusi... 3,90 3,90
Lars Österberg 3,30 3,30
Fropit Invest AB (Mats... 2,10 2,10
Danica Pension 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2019-05-24
Räntetäckningsgrad
-56,48
Räntabilitet eget kapital %
-252,00
Balanslikviditet
0,80
Räntabilitet totalt kapital %
-138,00
Kassalikviditet
0,31
Ändring eget kapital %
-11,00
Soliditet %
54,00
Ändring totalt kapital %
-0,30
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
-1 652,00
Varulagrets oms. hast.
4,31
Rörelsemarginal %
-3 170,00
Kundfordringar oms. hast.
0,10
Nettomarginal %
-3 226,00
Andel utdelad vinst %
-