Om bolaget (CMH)

Chordate Medical Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  0,980
 • Sälj
  1,04
 • Senast
  1,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:55:21

Chordate Medical H.

VD
Anders Weilandt (tf)
Ordförande
Henrik Rammer
Hemsida
www.chordate.com
Bransch
-
Börsvärde
24 398 572 SEK
Chordate Medical Holding
24 398 572 aktier
Totalt
24 398 572 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Chordate Medical Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-03-19
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:5
 • Betalt/aktie: 1,00
 • Handlas utan rätt: 2019-03-19
 • Tidsperiod: 2019-03-22 - 2019-04-12
 • Likviddag: -
2019-03-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMH-UR
 • Noteringsperiod: 2019-03-22 - 2019-04-10
2019-03-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMH-BTU
 • Noteringsperiod: 2019-03-22 - -
2019-03-22
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMH-MTF-BTU
 • Noteringsperiod: 2019-03-22 - -
2018-09-05
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,95
 • Handlas utan rätt: 2018-09-05
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-07-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMH-MTF-TO1
 • Noteringsperiod: 2018-07-18 - -
2018-05-09
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMH-MTF-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-05-09 - 2018-07-12
2018-06-15
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,95
 • Handlas utan rätt: 2018-06-15
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-05-04
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:1
 • Betalt/aktie: 1,95
 • Handlas utan rätt: 2018-05-04
 • Tidsperiod: 2018-05-09 - 2018-06-01
 • Likviddag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-