Om bolaget (SPIN)

Spintso International

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,33 %
 • Utv. idag SEK
  -0,010 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,290
 • Högst
  0,320
 • Lägst
  0,290
 • Antal
  50 778
 • Tid
  17:29:36

Spintso

Spintso, Sport Intelligence Solutions, är en svensk helhetsleverantör av domarutrustning till fotboll och andra sporter. Produktportföljen består av PDA system, domarklockor, kommunikationssystem, samt därtill grundläggande utrustning som visselpipor, flaggor, spray, och domarkläder. Bolaget grundades år 2005 och har idag sitt huvudkontor i Göteborg.
VD
Peter Evertsson
Ordförande
Mark Baljeu
Hemsida
http://www.sp...
Bransch
-
Börsvärde
2 471 136 SEK
Spintso International
8 237 121 aktier
Totalt
8 237 121 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-21
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-05-22
Ordinarie utdelning Spintso International
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-22
 • Utdelningsdag: -
2019-05-21
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Anders Thomasson 17,70 17,70
Monotarg 13,10 13,10
Peter Evertsson 12,80 12,80
Roro Yakoub 12,20 12,20
Mark Baljeu 11,70 11,70
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-261,00
Balanslikviditet
1,87
Räntabilitet totalt kapital %
-44,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-51,00
Soliditet %
16,00
Ändring totalt kapital %
-0,05
Kapitalomsättningshast.
1,11
Bruttomarginal %
69,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-37,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-39,00
Andel utdelad vinst %
0,00