Om bolaget (SARS)

SARSYS-ASFT

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,57 %
 • Utv. idag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  6,20
 • Sälj
  6,48
 • Senast
  6,48
 • Högst
  6,50
 • Lägst
  6,40
 • Antal
  11 330
 • Tid
  11:35:22

Sarsys-ASFT

VD
Fredrik Graflind
Ordförande
Stefan Nordström
Hemsida
www.sarsys-as...
Bransch
-
Börsvärde
67 551 440 SEK
SARSYS-ASFT
10 588 000 aktier
Totalt
10 588 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-13
Ordinarie utdelning SARSYS-ASFT
 • Utdelning/aktie: 0,06 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-13
 • Utdelningsdag: 2019-05-17
2019-05-11
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-