Om bolaget (SARS)

SARSYS-ASFT

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,64 %
 • Utv. idag SEK
  -0,36 SEK
 • Köp
  6,02
 • Sälj
  6,22
 • Senast
  6,02
 • Högst
  6,30
 • Lägst
  6,02
 • Antal
  4 612
 • Tid
  11:14:38

SARSYS-ASFT

Sarsys, Scandinavian Airport and Road Systems, är verksamma inom flygsäkerhet. Bolagets produkt används i kommunikation mellan piloter och flygledning för att säkerställa att landning sker på ett säkert sätt. Den digitala insamlingen sker i realtid via Sarsys programvara som installeras på bilar och släpvagnar. Vid körning på banan dokumenteras snö, is och gummi på banan. Bolaget verkar på en internationell marknad och har idag sitt huvudkontor i Trelleborg.
VD
Fredrik Graflind
Ordförande
Stefan Nordström
Hemsida
http://www.sa...
Bransch
-
Börsvärde
67 551 440 SEK
SARSYS-ASFT
10 588 000 aktier
Totalt
10 588 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-26
Delårsrapport
2019-10-31
Delårsrapport
2020-02-27
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-13
Ordinarie utdelning SARSYS-ASFT
 • Utdelning/aktie: 0,06 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-13
 • Utdelningsdag: 2019-05-17
2019-05-11
Bolagsstämma
2019-04-30
Delårsrapport
2019-02-26
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Tord Cederlund 37,00 37,00
Christian Lienau Svens... 20,00 20,00
Mikael Ehrman via bolag 8,00 8,00
Stefan Nordström via b... 4,00 4,00
Datum för årsredovisning
2019-02-26
Räntetäckningsgrad
-4,60
Räntabilitet eget kapital %
-28,00
Balanslikviditet
0,87
Räntabilitet totalt kapital %
-9,00
Kassalikviditet
0,60
Ändring eget kapital %
171,00
Soliditet %
27,00
Ändring totalt kapital %
3,43
Kapitalomsättningshast.
0,73
Bruttomarginal %
49,00
Varulagrets oms. hast.
0,23
Rörelsemarginal %
-11,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-13,00
Andel utdelad vinst %
-12,00