Om bolaget (ELIb)

Elia Group SA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,07 %
 • Utv. idag EUR
  +0,06 EUR
 • Köp
  91,10
 • Sälj
  91,80
 • Senast
  91,50
 • Högst
  91,69
 • Lägst
  90,40
 • Antal
  113 476
 • Tid
  17:35:13

Elia Group

Elia Group är specialiserade inom utveckling och konstruktion av energilösningar. Bolaget förfogar över kraftöverföringssystem samt överföringssystem för el, och verkar idag huvudsakligen runtom den belgiska marknaden. Elen distribueras till företagskunder samt allmänheten. Utöver tillhandahåller bolaget sidotjänster i form av underhåll samt teknisk service.
VD
Chris Peeters
Ordförande
Bernard Gustin
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
6 277 624 650 EUR
Elia Group SA
68 652 938 aktier
Totalt
68 652 938 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-18
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-03-03
Årsrapport
2020-11-25
Delårsrapport
2020-07-29
Delårsrapport
2020-05-28
Ordinarie utdelning Elia Group SA
 • Utdelning/aktie: 1,69 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-28
 • Utdelningsdag: 2020-06-01
2020-05-19
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,45 2,62 5,91 15,44 50,15
A2A SpA -0,87 -0,29 7,74 15,70 28,79
AES Corp 0,25 2,47 0,84 9,17 88,39
ALLETE Inc 0,58 3,03 5,87 7,77 12,42
Acea SpA 0,05 1,35 9,36 9,49 23,26
Advent Technologies Holdings Inc -2,21 2,09 5,79 - -
Aega -1,30 21,60 22,58 -32,74 141,27
Algonquin Power & Utilities Corp 0,06 2,82 6,62 -4,48 16,95
Algonquin Power & Utilities Corp -0,24 2,75 5,81 -5,64 4,89
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,41 1,25 2,10 15,99 50,46
Alliant Energy Corp -0,26 -0,64 8,28 9,44 1,64
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-