Om bolaget (DWNId)

Deutsche Wohnen SE

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,19 %
 • Utv. idag EUR
  -0,10 EUR
 • Köp
  51,46
 • Sälj
  51,48
 • Senast
  51,48
 • Högst
  51,63
 • Lägst
  51,36
 • Antal
  1 697 963
 • Tid
  17:10:30

Deutsche Wohnen

Deutsche Wohnen är ett globalt holdingbolag. Idag är koncernens verksamhet inriktat mot att utveckla, äga och vidare förvalta större bostads- och kommersiella fastigheter runtom den europeiska marknaden. En stor del av fastighetsportföljen består även av bostads- och vårdcentraler, samt äldreboenden. Utöver huvudverksamheten erbjuds även fastighets- och leasingavtalshantering, assistans, samt teknisk support.
VD
Michael Zahn
Ordförande
Matthias Hünlein
Hemsida
https://ir.de...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
18 560 729 844 EUR
Deutsche Wohnen SE
359 843 541 aktier
Totalt
359 843 541 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-13
Delårsrapport
2021-11-12
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-06-02
Bonusutdelning Deutsche Wohnen SE
 • Utdelning/aktie: 1,03 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-02
 • Utdelningsdag: 2021-06-04
2021-06-01
Bolagsstämma
2021-05-12
Delårsrapport
2021-03-25
Årsrapport
2020-11-13
Delårsrapport
2020-08-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,23 -0,13 1,11 3,90 38,16
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,44 -0,22 8,10 11,00 38,41
AGNC Investment Corp 0,35 0,67 1,26 4,26 15,34
Acadia Realty Trust 1,21 1,82 1,58 15,40 76,31
Acres Commercial Realty Corp 0,08 0,27 1,10 1,02 -
Acres Commercial Realty Corp -0,58 1,53 11,09 12,10 -
Acrinova A 0,00 -3,79 3,67 11,99 41,11
Acrinova B 0,00 -0,44 -2,99 -9,13 -
Adapteo 0,12 0,12 -0,36 47,22 107,33
Aedifica SA 0,31 1,30 7,76 16,35 14,40
Agat Ejendomme 0,00 -1,48 5,26 8,67 -11,11
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-11-13
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
15,16
Balanslikviditet
166,96
Räntabilitet totalt kapital %
5,69
Kassalikviditet
131,47
Ändring eget kapital %
2,66
Soliditet %
41,40
Ändring totalt kapital %
10,60
Kapitalomsättningshast.
8,56
Bruttomarginal %
38,79
Varulagrets oms. hast.
19,36
Rörelsemarginal %
73,32
Kundfordringar oms. hast.
2,00
Nettomarginal %
66,53
Andel utdelad vinst %
-