Om bolaget (EOANd)

E.ON SE

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,51 %
 • Utv. idag EUR
  +0,054 EUR
 • Köp
  10,648
 • Sälj
  10,650
 • Senast
  10,648
 • Högst
  10,708
 • Lägst
  10,576
 • Antal
  3 623 658
 • Tid
  11:54:30

E.ON

E.ON är en global tysk energikoncern som grundades år 2000 vid en sammanslagning av Veba och Viag. Företaget fokuserar på tre affärsområden: Nätverk, kundservice och hållbar energi. Idag är hållbar energi en viktig del inom företaget där energin utvinns ifrån vindkraft, sol och bioenergi. E.ON har exempelvis betydande vindkraftverk ute till havs. Bolaget har sitt huvudkontor i Essen, Tyskland.
VD
Leonhard Birnbaum
Ordförande
Karl-Ludwig Kley
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
27 982 131 367 EUR
E.ON SE
2 641 318 800 aktier
Totalt
2 641 318 800 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-19
Bolagsstämma
2021-05-20
Ordinarie utdelning E.ON SE
 • Utdelning/aktie: 0,47 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-20
 • Utdelningsdag: 2021-05-24
2021-08-11
Delårsrapport
2021-11-10
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-11
Delårsrapport
2021-03-24
Årsrapport
2020-11-11
Delårsrapport
2020-08-12
Delårsrapport
2020-05-29
Ordinarie utdelning E.ON SE
 • Utdelning/aktie: 0,46 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-29
 • Utdelningsdag: 2020-06-02
2020-05-28
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,05 -0,79 0,03 10,09 50,96
A2A SpA 0,38 1,14 8,74 12,31 35,72
AES Corp -0,77 -5,31 -13,92 -14,37 106,68
ALLETE Inc 2,64 -2,00 -0,16 7,21 40,09
Acea SpA 0,05 0,77 2,35 10,31 17,18
Advent Technologies Holdings Inc -11,09 -20,60 -28,22 -40,41 -
Aega -2,61 -12,50 -22,22 -32,12 86,67
Algonquin Power & Utilities Corp 0,33 -4,72 -6,31 -14,51 13,92
Algonquin Power & Utilities Corp 0,33 -4,61 -9,00 -18,15 -1,29
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,00 0,32 1,84 10,67 47,77
Alliant Energy Corp 1,92 0,23 3,61 17,79 23,81
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-