Om bolaget (BCPu)

Banco Comercial Portugues SA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,00 %
 • Utv. idag EUR
  -0,0033 EUR
 • Köp
  0,1613
 • Sälj
  0,1635
 • Senast
  0,1618
 • Högst
  0,1676
 • Lägst
  0,1607
 • Antal
  83 092 979
 • Tid
  17:35:22

Banco Comercial Portugues

Banco Comercial Portugues bedriver bankverksamhet. Inom banken erbjuds ett brett utbud av finansiella tjänster såsom traditionell kapitalförvaltning, riskhantering, lånefinansiering samt övrig rådgivning. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse försäkrings- och pensionslösningar. Kunderna består både av privata aktörer, samt företagskunder, där den största verksamheten återfinns inom den portugisiska hemmamarknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Porto.
VD
Joao Bras Jorge
Ordförande
Bogusław Kott
Hemsida
https://ind.m...
Bransch
Finans
Börsvärde
2 495 319 749 EUR
Banco Comercial Portugues SA
15 113 989 952 aktier
Totalt
15 113 990 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-07-28
Delårsrapport
2022-11-01
Delårsrapport
2023-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2022-06-01
Ordinarie utdelning Banco Comercial Portugues SA
 • Utdelning/aktie: 0,0009 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-01
 • Utdelningsdag: 2022-06-03
2022-05-17
Delårsrapport
2022-05-04
Bolagsstämma
2022-03-01
Årsrapport
2021-10-27
Delårsrapport
2021-07-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,17 0,56 -8,10 -11,50 -17,50
180 Degree Capital Corp -0,98 -1,63 -3,97 -10,90 -24,75
1st Source Corp 1,37 -1,22 -1,96 -0,63 -1,10
26 Capital Acquisition Corp 0,20 -0,20 -0,41 -0,51 1,34
360 DigiTech Inc -0,23 0,12 15,45 8,62 -55,45
49 North Resources Inc 0,00 -16,67 0,00 -28,57 -54,55
A-Mark Precious Metals Inc 0,37 -3,43 -11,27 -19,14 38,81
ABG Acquisition I Corp 0,00 -0,20 0,10 -0,20 -0,10
ABG Sundal Collier Holding 0,17 -3,91 -15,11 -31,55 -41,47
Aareal Bank AG 0,03 -0,28 -10,82 -1,51 47,08
Aberdeen International Inc 0,00 -5,88 -11,11 -33,33 -71,93
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2022-05-17
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
4,65
Balanslikviditet
111,75
Räntabilitet totalt kapital %
0,28
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-7,83
Soliditet %
5,96
Ändring totalt kapital %
7,90
Kapitalomsättningshast.
2,35
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
11,78
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
11,78
Andel utdelad vinst %
-