Om bolaget (FMEd)

Fresenius Medical Care AG & Co KGaA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,48 %
 • Utv. idag EUR
  -0,32 EUR
 • Köp
  66,76
 • Sälj
  66,78
 • Senast
  66,76
 • Högst
  67,10
 • Lägst
  66,36
 • Antal
  166 120
 • Tid
  11:40:50

Fresenius Medical Care AG & Co KGaA

Fresenius Medical Care är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom hantering av diverse diagnostik samt njurdialystjänster. Inom bolaget sker tillverkning och distribution av laboratorieutrustning och produkter som används vid behandling av patienter med svåra sjukdomar. Utöver erbjuds även klinisk laboratorietestning och diagnostiska testtjänster som berör andningsbehandling, ultraljud och ekokardiografi.
VD
Rice Powell
Ordförande
Dieter Schenk
Hemsida
https://www.f...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
19 646 160 315 EUR
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
292 876 570 aktier
Totalt
292 876 570 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-20
Bolagsstämma
2021-05-21
Ordinarie utdelning Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
 • Utdelning/aktie: 1,34 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-21
 • Utdelningsdag: 2021-05-26

Tidigare händelser

2020-08-28
Ordinarie utdelning Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
 • Utdelning/aktie: 1,20 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-28
 • Utdelningsdag: 2020-09-01
2020-08-27
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,83 -1,37 -2,25 10,51 49,25
10X Genomics Inc 5,26 6,72 -25,84 -23,19 84,49
111 Inc 7,11 -7,06 -13,98 -55,27 36,13
1Life Healthcare Inc -0,15 -14,98 -21,53 -40,73 2,15
22nd Century Group Inc 1,03 -12,53 21,81 -4,63 414,31
2cureX -3,37 -4,38 19,91 -14,37 86,59
9 Meters Biopharma Inc 9,52 3,60 4,55 -40,72 85,86
Abbott Laboratories 0,72 -0,55 -4,89 -7,03 31,59
Abbvie Inc -0,07 0,27 7,97 9,65 28,41
Abcam PLC 0,55 -4,74 0,45 -16,63 -
Abcellera Biologics Inc -7,00 14,13 6,29 -30,57 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-