Om bolaget (BESIa)

BE Semiconductor Industries NV

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,01 %
 • Utv. idag EUR
  -0,35 EUR
 • Köp
  34,25
 • Sälj
  34,47
 • Senast
  34,34
 • Högst
  35,49
 • Lägst
  34,16
 • Antal
  350 682
 • Tid
  17:35:29

BE Semiconductor Industries

BE Semiconductor Industries är ett nederländskt bolag verksamma inom halvledarindustrin. Störst affärsinriktning återfinns inom lösningar för avancerade monteringsprocesser, aggregat samt utrustning för blyframställning. Produkterna säljs under flera varumärken på global nivå, med störst närvaro inom Europa, Asien och Nordamerika. Kunderna återfinns inom tillverkningsindustrin.
VD
Richard Blickman
Ordförande
Tom de Waard
Hemsida
https://www.b...
Bransch
Teknik
Börsvärde
2 777 553 438 EUR
BE Semiconductor Industries NV
80 067 842 aktier
Totalt
40 033 921 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2019-04-30
Ordinarie utdelning BE Semiconductor Industries NV
 • Utdelning/aktie: 1,67 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-30
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,68 1,58 0,20 6,29 19,70
01 Communique Laboratory Inc 0,00 -11,11 -23,81 -23,81 23,08
21Vianet Group Inc -2,18 2,72 -9,34 -15,23 -24,34
24SevenOffice 1,14 1,72 -1,12 32,58 107,26
3D Systems Corp -1,01 3,27 -3,71 3,88 -20,59
8x8 Inc 1,43 -6,22 -15,05 -23,82 -11,38
9F Inc -0,42 -0,83 -13,53 -6,39 -
A10 Networks Inc -1,24 0,47 -10,06 -18,06 -0,47
AAC Clyde Space -3,74 -8,94 5,73 28,18 28,68
Ability Inc -2,65 -3,83 46,86 -15,91 -75,00
Absolicon -1,44 -1,44 -1,80 -5,86 10,08
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
40,00
Balanslikviditet
6,31
Räntabilitet totalt kapital %
14,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
40,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,59
Bruttomarginal %
57,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
27,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
23,00
Andel utdelad vinst %
-