Om bolaget (VPKa)

Vopak NV

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,03 %
 • Utv. idag EUR
  -0,01 EUR
 • Köp
  37,93
 • Sälj
  37,94
 • Senast
  37,93
 • Högst
  38,12
 • Lägst
  37,87
 • Antal
  66 376
 • Tid
  11:59:15

Vopak

Vopak är verksamma inom olje- och gasindustrin. Bolaget arbetar som en terminaloperatör och tillhandahåller ett brett utbud av konditionerade förvaringsanläggningar för bulkvätskor. Vätskorna används inom diverse industrier och inkluderar huvudsakligen ett flertal specialiserade oljeprodukter, gasformiga kemikalier, biobränslen samt vegetabiliska oljor.
VD
E.M. Hoekstra
Ordförande
B.J. Noteboom
Hemsida
https://www.v...
Bransch
Energi
Börsvärde
4 770 597 832 EUR
Vopak NV
125 740 586 aktier
Totalt
125 740 586 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-04-23
Ordinarie utdelning Vopak NV
 • Utdelning/aktie: 1,20 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-23
 • Utdelningsdag: 2021-04-29
2021-04-21
Bolagsstämma
2021-02-17
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,08 -0,08 0,04 12,16 46,65
Abraxas Petroleum Corp 3,02 -6,39 -35,53 -44,29 -54,42
Adams Resources & Energy Inc 0,26 0,56 -8,45 4,39 -7,02
Advantage Oil & Gas Ltd 5,52 0,88 12,79 44,54 56,36
Aemetis Inc -4,98 -10,47 -33,52 131,33 2 124,36
Africa Energy Corp -1,96 0,00 -5,66 -24,24 11,11
Africa Energy Corp 0,06 -3,78 -12,96 -19,91 5,05
Africa Oil 2,48 2,48 3,33 0,81 11,71
Africa Oil -1,41 1,70 1,82 4,75 8,83
Akastor -1,06 -3,95 -8,66 -14,26 40,10
Aker -1,43 -2,66 -7,04 -13,75 128,48
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-