Om bolaget (LHAd)

Deutsche Lufthansa AG

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,66 %
 • Utv. idag EUR
  +0,061 EUR
 • Köp
  9,170
 • Sälj
  9,250
 • Senast
  9,268
 • Högst
  10,083
 • Lägst
  8,738
 • Antal
  30 728 117
 • Tid
  17:35:18

Deutsche Lufthansa

Deutsche Lufthansa är en tysk flygkoncern. Inom koncernen tillhandahålls ett stort utbud av passagerar- och fraktflygtransporter, med både kort- och långdistans runtom på huvudmarknaderna i Nordamerika, Skandinavien och Asien. Verksamheten styrs via ett flertal dotterbolag på global nivå, där koncernen utöver erbjuder olika mervärden i form av catering, reparation och underhåll, samt specialiserade logistiklösningar.
VD
Carsten Spohr
Ordförande
Karl-Ludwig Kley
Hemsida
https://www.l...
Bransch
Industri
Börsvärde
4 402 734 524 EUR
Deutsche Lufthansa AG
478 194 257 aktier
Totalt
478 194 257 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-08-06
Delårsrapport
2020-10-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-05-05
Bolagsstämma
2020-04-30
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport
2019-07-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,04 4,30 3,50 -2,72 3,72
2020 Bulkers 1,12 0,45 -9,64 -25,00 -
24Storage 2,60 1,81 -1,74 -7,95 -
3M Co 3,94 5,62 0,29 5,84 -3,24
51job Inc 0,38 -3,48 -1,47 -16,27 -10,17
A. O. Smith Corp 5,31 11,19 8,80 19,46 9,61
A.P. Møller - Mærsk A -2,74 -1,92 4,07 -0,16 -6,86
A.P. Møller - Mærsk B -3,35 -2,57 3,05 -0,27 -6,43
Aalberts NV 3,50 5,77 1,82 -26,79 -18,94
Aallon Group Oyj 3,39 10,16 5,17 -3,84 17,59
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 2,31 4,96 -7,71 -17,50 -22,82
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
23,85
Balanslikviditet
64,41
Räntabilitet totalt kapital %
4,50
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
21,04
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
84,53
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
5,93
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,33
Andel utdelad vinst %
-