Om bolaget (BOKAa)

Boskalis Westminster NV

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,96 %
 • Utv. idag EUR
  +0,26 EUR
 • Köp
  27,46
 • Sälj
  27,48
 • Senast
  27,44
 • Högst
  27,55
 • Lägst
  27,08
 • Antal
  49 376
 • Tid
  12:20:05

Boskalis Westminster

Boskalis Westminster bedriver verksamhet inom olje- och gassektorn. Bolaget är specialiserade inom diverse ingenjörstjänster till sjöss och erbjuder idag sjöfartstjänster, konstruktionslösningar, transportering, samt reparation och underhåll. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Europa, Asien och Nordamerika.
VD
P.A.M. Berdowski
Ordförande
J. van der Veer
Hemsida
https://boska...
Bransch
Industri
Börsvärde
3 540 951 473 EUR
Boskalis Westminster NV
130 277 832 aktier
Totalt
130 277 832 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-12
Bolagsstämma
2021-05-14
Ordinarie utdelning Boskalis Westminster NV
 • Utdelning/aktie: 0,50 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-14
 • Utdelningsdag: 2021-05-24
2021-08-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-03-04
Årsrapport
2020-08-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,89 0,11 0,23 12,37 46,93
2020 Bulkers -5,68 -0,92 25,87 71,43 131,26
24Storage 1,17 1,41 -5,07 4,87 2,38
3M Co 1,02 1,18 3,38 12,49 37,76
51job Inc 3,97 13,99 10,80 2,60 17,52
A. O. Smith Corp -0,34 4,23 3,42 18,86 63,21
A.P. Møller - Mærsk A 1,98 5,04 11,58 24,96 163,82
A.P. Møller - Mærsk B 2,03 5,48 10,69 21,96 160,18
Aalberts NV 0,33 2,10 4,92 16,41 90,92
Aallon Group Oyj -0,83 1,28 3,48 -2,06 28,51
Aannemingsmaatschappij CFE NV 0,53 -0,58 -0,46 -1,49 31,04
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-