Om bolaget (LEGd)

LEG Immobilien SE

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,57 %
 • Utv. idag EUR
  +1,92 EUR
 • Köp
  124,30
 • Sälj
  124,35
 • Senast
  124,30
 • Högst
  124,65
 • Lägst
  122,60
 • Antal
  71 582
 • Tid
  16:33:33

LEG Immobilien

LEG Immobilien är ett fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet utgörs av privatbostäder och parkeringar som bolaget säljer och hyr ut. Övrig verksamhet innefattar investeringar i kommersiella fastigheter. LEG Immobilien innehar idag verksamhet främst i North Rhine-Westphalia, i västra Tyskland. Bolaget grundades 1970 och har sitt huvudkontor i Dusseldorf, Tyskland.
VD
Lars von Lackum
Ordförande
Michael Zimmer
Hemsida
https://ir.le...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
8 823 101 504 EUR
LEG Immobilien SE
72 095 943 aktier
Totalt
72 095 943 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-10
Delårsrapport
2021-11-10
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-27
Bolagsstämma
2021-05-11
Delårsrapport
2021-03-10
Årsrapport
2020-08-20
Ordinarie utdelning LEG Immobilien SE
 • Utdelning/aktie: 3,60 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-20
 • Utdelningsdag: 2020-09-29
2020-08-19
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,16 -0,20 1,03 3,83 38,06
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,66 -1,32 6,90 9,78 36,89
AGNC Investment Corp 0,35 0,67 1,26 4,26 15,34
Acadia Realty Trust 0,97 1,59 1,35 15,13 75,91
Acres Commercial Realty Corp -0,16 0,04 0,87 0,79 -
Acres Commercial Realty Corp -0,46 1,65 11,22 12,23 -
Acrinova A 0,00 -3,79 3,67 11,99 41,11
Acrinova B -1,76 -2,19 -4,70 -10,73 -
Adapteo 0,00 0,00 -0,49 47,04 107,08
Aedifica SA 0,42 1,41 7,88 16,47 14,52
Agat Ejendomme 0,00 -1,48 5,26 8,67 -11,11
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-10
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
20,33
Balanslikviditet
50,29
Räntabilitet totalt kapital %
9,13
Kassalikviditet
49,46
Ändring eget kapital %
14,96
Soliditet %
48,20
Ändring totalt kapital %
9,10
Kapitalomsättningshast.
13,61
Bruttomarginal %
76,82
Varulagrets oms. hast.
0,35
Rörelsemarginal %
72,00
Kundfordringar oms. hast.
3,10
Nettomarginal %
67,09
Andel utdelad vinst %
-