Om bolaget (LEGd)

LEG Immobilien AG

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,40 %
 • Utv. idag EUR
  -0,47 EUR
 • Köp
  118,24
 • Sälj
  118,66
 • Senast
  118,28
 • Högst
  120,77
 • Lägst
  118,04
 • Antal
  291 060
 • Tid
  17:30:00

LEG Immobilien AG

LEG Immobilien är ett fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet utgörs av privatbostäder och parkeringar som bolaget säljer och hyr ut. Övrig verksamhet innefattar investeringar i kommersiella fastigheter. LEG Immobilien innehar idag verksamhet främst i North Rhine-Westphalia, i västra Tyskland. Bolaget grundades 1970 och har sitt huvudkontor i Dusseldorf, Tyskland.
VD
Thomas Hegel
Ordförande
Michael Zimmer
Hemsida
https://www.l...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
8 194 918 025 EUR
LEG Immobilien AG
69 009 836 aktier
Totalt
69 009 836 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-05-21
Ordinarie utdelning LEG Immobilien AG
 • Utdelning/aktie: 3,60 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-21
 • Utdelningsdag: -
2019-11-15
Delårsrapport
2019-08-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,77 6,18 12,50 2,81 12,23
AG Mortgage Investment Trust Inc 31,64 44,80 26,13 -77,03 -77,07
AGNC Investment Corp 1,21 1,59 1,49 - -
AGNC Investment Corp -2,88 3,69 5,47 -23,79 -19,80
Acadia Realty Trust 12,21 42,42 41,46 -28,88 -40,67
Acrinova 0,00 2,21 6,32 -21,61 -2,63
Adapteo 8,90 10,51 23,31 -23,51 -
Aedifica SA 2,38 7,40 16,74 -15,82 24,94
Agat Ejendomme -2,63 8,29 16,23 -38,84 -43,08
Agree Realty Corp 1,72 9,17 8,74 -10,83 2,43
Akelius Residential Prop. D 0,80 4,72 1,62 -10,87 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
21,90
Balanslikviditet
113,89
Räntabilitet totalt kapital %
8,14
Kassalikviditet
112,84
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
45,74
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
6,26
Bruttomarginal %
54,77
Varulagrets oms. hast.
0,62
Rörelsemarginal %
159,87
Kundfordringar oms. hast.
10,50
Nettomarginal %
129,89
Andel utdelad vinst %
28,55