Om bolaget (IRLAB A)

IRLAB Therapeutics A

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,47 %
 • Utv. idag SEK
  +6,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  415,00
 • Högst
  430,00
 • Lägst
  409,00
 • Antal
  7 366
 • Tid
  17:29:57

IRLAB Therapeutics

IRLAB fokuserar främst sin forskning på neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet substanser för medicinering vid Parkinsons sjukdom och demenser, för vilka det i dagsläget finns ett behov av nya och förbättrade behandlingsmetoder.

VD
Nicholas Waters
Ordförande
Anders Vedin
Hemsida
www.irlab.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
3 312 875 051 SEK
IRLAB Therapeutics A
8 028 388 aktier
Totalt
8 028 388 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning IRLAB Therapeutics A
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-27
Årsrapport
2018-11-14
Delårsrapport
2018-08-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
162 971 000
Immateriella anläggningstillgångar 84 269 000
Materiella anläggningstillgångar 478 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 84 747 000
Kassa och bank 74 709 000
Summa omsättningstillgångar 78 224 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 155 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 7 971 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-06-30
 • Vem: Philip Diklev
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 3,30 %
2018-06-30
 • Vem: Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,90 %
 • Röstandel: 6,90 %
2018-06-30
 • Vem: Daniel Johansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,50 %
 • Röstandel: 2,50 %
2018-06-30
 • Vem: Anncoria Insurance Public Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,60 %
 • Röstandel: 8,60 %
2018-06-30
 • Vem: FV Group AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,00 %
 • Röstandel: 8,00 %
2018-06-30
 • Vem: Dancia Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-06-30
 • Vem: Pershing, LLC, W9
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,60 %
 • Röstandel: 2,60 %
2018-06-30
 • Vem: Sofama AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,50 %
 • Röstandel: 2,50 %
2018-06-30
 • Vem: Tredje AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,00 %
 • Röstandel: 3,00 %
2018-05-31
 • Vem: Daniel Johnsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,70 %
 • Röstandel: 2,70 %
2018-05-31
 • Vem: Philip Diklev
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,80 %
 • Röstandel: 3,80 %
2018-05-31
 • Vem: FV Group AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,30 %
 • Röstandel: 9,30 %
2018-05-31
 • Vem: Saforna AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,90 %
 • Röstandel: 2,90 %
2018-05-31
 • Vem: The Sievert Larsson Scholarship Foundation
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,00 %
 • Röstandel: 10,00 %
2018-05-31
 • Vem: Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,00 %
 • Röstandel: 8,00 %
2018-05-31
 • Vem: Nicholas Waters
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,10 %
 • Röstandel: 2,10 %
2018-05-31
 • Vem: Clas Sonesson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,10 %
 • Röstandel: 2,10 %
2018-05-31
 • Vem: Advecto
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,30 %
 • Röstandel: 2,30 %
2018-05-31
 • Vem: Dancia Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,20 %
 • Röstandel: 3,20 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Anncoria Insurance Pub... 8,60 8,60
FV Group AB 8,00 8,00
Försäkringsaktiebolage... 6,90 6,90
Philip Diklev 3,30 3,30
Tredje AP-fonden 3,00 3,00
Dancia Pension 2,80 2,80
Fjärde AP-fonden 2,80 2,80
Pershing, LLC, W9 2,60 2,60
Daniel Johansson 2,50 2,50
Sofama AB 2,50 2,50
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-40,33
Balanslikviditet
11,27
Räntabilitet totalt kapital %
-38,20
Kassalikviditet
11,27
Ändring eget kapital %
37,08
Soliditet %
94,46
Ändring totalt kapital %
38,02
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-37 702,55
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-37 805,61
Andel utdelad vinst %
-