Om bolaget (ONCO)

Oncopeptides

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +5,72 %
 • Utv. idag SEK
  +8,30 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  153,40
 • Högst
  157,50
 • Lägst
  145,10
 • Antal
  304 854
 • Tid
  17:29:39

Oncopeptides

Oncopeptides är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar cancerläkemedel, inledningsvis för patienter med hematologiska cancersjukdomar.

VD
Jakob Lindberg
Ordförande
Per Wold-Olsen
Hemsida
www.oncopepti...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
7 086 962 737 SEK
Oncopeptides
48 841 921 aktier
Totalt
48 841 921 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-22
Ordinarie utdelning Oncopeptides
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-22
 • Utdelningsdag: -
2019-07-12
Delårsrapport
2019-11-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-21
Delårsrapport
2019-05-21
Bolagsstämma
2019-02-22
Årsrapport
2018-12-05
Extra bolagsstämma
2018-10-26
Delårsrapport
2018-07-13
Delårsrapport
2018-05-18
Ordinarie utdelning Oncopeptides
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-18
 • Utdelningsdag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
479 822 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2 339 000
Finansiella anläggningstillgångar 263 000
Summa anläggningstillgångar 2 601 000
Kassa och bank 404 050 000
Summa omsättningstillgångar 477 221 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 418 005 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 1 825 000
Kortfristiga skulder 59 993 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-29
 • Vem: Gladiator
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,98 %
 • Röstandel: 4,98 %
2019-01-29
 • Vem: Stiftelsen Industrifonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,33 %
 • Röstandel: 21,33 %
2019-01-29
 • Vem: HealthCap VI LP
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 23,18 %
 • Röstandel: 23,18 %
2019-01-24
 • Vem: Stiftelsen Industrifonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,86 %
 • Röstandel: 23,63 %
2018-09-28
 • Vem: AFA Försäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,33 %
 • Röstandel: 2,33 %
2018-09-28
 • Vem: AMF - Försäkring och Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,22 %
 • Röstandel: 2,22 %
2018-09-28
 • Vem: FJÄRDE AP FONDEN
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,77 %
 • Röstandel: 3,77 %
2018-09-28
 • Vem: HEALTHCAP VI LP
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 25,70 %
 • Röstandel: 25,70 %
2018-09-28
 • Vem: GLADIATOR
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,67 %
 • Röstandel: 5,67 %
2018-09-28
 • Vem: Handelsbanken fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,36 %
 • Röstandel: 2,36 %
2018-09-28
 • Vem: Oppenheimer Global Fond
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,54 %
 • Röstandel: 4,54 %
2018-09-28
 • Vem: SEB-Stiftelsen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,50 %
 • Röstandel: 2,50 %
2018-09-28
 • Vem: JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,43 %
 • Röstandel: 3,43 %
2018-09-28
 • Vem: STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 23,66 %
 • Röstandel: 23,66 %
2018-08-16
 • Vem: Stiftelsen Industrifonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 23,67 %
 • Röstandel: 23,67 %
2018-06-29
 • Vem: FJÄRDE AP FONDEN
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,73 %
 • Röstandel: 3,73 %
2018-06-29
 • Vem: AFA Försäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,28 %
 • Röstandel: 2,28 %
2018-06-29
 • Vem: AMF - Försäkring och Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,15 %
 • Röstandel: 2,15 %
2018-06-29
 • Vem: GLADIATOR
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,02 %
 • Röstandel: 5,02 %
2018-06-29
 • Vem: HEALTHCAP VI LP
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 25,86 %
 • Röstandel: 25,86 %
2018-06-29
 • Vem: Handelsbanken fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,35 %
 • Röstandel: 2,35 %
2018-06-29
 • Vem: JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,51 %
 • Röstandel: 3,51 %
2018-06-29
 • Vem: STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 26,54 %
 • Röstandel: 26,54 %
2018-06-29
 • Vem: SEB-Stiftelsen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,51 %
 • Röstandel: 2,51 %
2018-06-29
 • Vem: Oppenheimer Global Fond
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,49 %
 • Röstandel: 2,49 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 -1,22 -4,58 0,43 -0,40
2cureX 0,59 1,79 8,23 5,04 125,30
A1M Pharma -4,82 0,46 3,33 -6,47 -73,47
ADDvise Group A 0,00 -1,81 -19,31 -14,21 -24,19
ADDvise Group B 0,67 2,72 0,67 20,99 -45,49
ALK-Abelló B 1,91 7,65 38,83 44,76 45,61
Acarix -7,51 2,47 20,63 4,35 -50,33
Active Biotech 0,48 0,63 -5,09 -16,80 13,62
AddLife B 5,49 5,08 8,91 29,33 39,38
AdderaCare 2,70 -1,30 5,26 51,39 -3,80
Aino Health -1,63 -1,23 -7,12 114,67 -27,48
Ägare Kapital % Röster %
HEALTHCAP VI LP 25,70 25,70
STIFTELSEN INDUSTRIFONDEN 23,66 23,66
GLADIATOR 5,67 5,67
Oppenheimer Global Fond 4,54 4,54
FJÄRDE AP FONDEN 3,77 3,77
JP MORGAN BANK LUXEMBO... 3,43 3,43
SEB-Stiftelsen 2,50 2,50
Handelsbanken fonder 2,36 2,36
AFA Försäkring 2,33 2,33
AMF - Försäkring och F... 2,22 2,22
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-114,32
Balanslikviditet
3,88
Räntabilitet totalt kapital %
-90,72
Kassalikviditet
3,88
Ändring eget kapital %
-24,44
Soliditet %
71,05
Ändring totalt kapital %
-7,36
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-