• Torsdag 2/7 kl 6:45 - 8:00 genomför vi ett rutinmässigt systemunderhåll. Under tiden kan viss funktionalitet inkl. kontoöversikten vara otillgänglig eller visa fel information.

Om bolaget (SNAP)

Snap Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,02 %
 • Utv. idag USD
  +0,24 USD
 • Köp
  23,62
 • Sälj
  23,95
 • Senast
  23,73
 • Högst
  24,22
 • Lägst
  23,59
 • Antal
  21 512 722
 • Tid
  22:00:06

Snap Inc

Snap är ett amerikanskt teknikbolag. Bolaget erbjuder en social digital plattform vars affärsidé är att möjliggöra för användare att skicka och ta emot bilder, texter och videos. Den mobila applikationen säljs under varumärket Snapchat. Kunderna återfinns runtom den globala marknaden, med kunder som består av både privata aktörer, samt diverse organisationer.
VD
Evan Spiegel
Ordförande
Michael Lynton
Hemsida
https://inves...
Bransch
Kommunikation
Börsvärde
28 165 265 039 USD
Snap Inc
1 199 032 143 aktier
Totalt
1 199 032 143 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-07-17
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2020-02-04
Årsrapport
2019-10-22
Delårsrapport
2019-07-23
Delårsrapport
2019-07-18
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Kommunikation)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,64 0,85 0,48 17,37 1,70
1&1 Drillisch AG 0,04 -0,34 -1,27 25,76 -19,67
36kr Holdings Inc 3,00 -7,55 -39,08 -17,35 -
58.Com Inc -0,19 -0,43 8,13 2,09 -16,33
5th Planet Games 1,99 -4,65 -27,30 426,74 135,94
A. H. Belo Corp -1,16 6,87 1,79 20,42 -51,42
A3 Allmänna IT- och Telekom. 0,75 -0,37 4,65 -8,78 -5,26
Activision Blizzard Inc 2,81 2,37 6,85 28,40 62,66
AcuityAds Holdings Inc -0,91 0,00 4,81 41,56 -30,13
Adevinta 2,17 2,70 -7,22 11,24 3,77
Adventure Box Technology 9,29 8,77 19,22 11,95 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-50,19
Balanslikviditet
483,16
Räntabilitet totalt kapital %
-26,21
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-1,89
Soliditet %
54,51
Ändring totalt kapital %
37,96
Kapitalomsättningshast.
47,41
Bruttomarginal %
49,13
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-57,70
Kundfordringar oms. hast.
21,32
Nettomarginal %
-55,28
Andel utdelad vinst %
-